Avstämningsdag för aktiesplit i Hexagon AB fastställd

Vid årsstämman i Hexagon AB (publ) den 29 april 2021 beslutades om en uppdelning av aktier (s.k. split) innebärande att varje nuvarande aktie, oavsett serie, delas upp i sju aktier av samma serie (7:1). Styrelsen bemyndigades att besluta om fastställande av avstämningsdag för uppdelningen.

Styrelsen har beslutat att avstämningsdag för uppdelningen ska vara den 20 maj 2021.

Sista dag för handel i Hexagons aktie före uppdelningen är den 18 maj 2021. Första dag för handel i Hexagons aktie efter uppdelningen är den 19 maj 2021. Detta innebär att aktiekursen fr.o.m. den 19 maj 2021 kommer att återspegla effekten av uppdelningen.

Genom uppdelningen ökar det totala antalet aktier i bolaget till 2 572 855 614, varav 110 250 000 aktier av serie A och 2 462 605 614 aktier av serie B.

Till följd av uppdelningen kommer aktierna i Hexagon att fr.o.m. den 19 maj 2021 byta ISIN-koder. Den nya ISIN-koden för A-aktien är SE0015961891 och den nya ISIN-koden för B-aktien är SE0015961909.

Uppdelningen av bolagets aktier sker automatiskt via Euroclear Sweden AB och aktieägare behöver inte vidta någon åtgärd.

För mer information, vänligen kontakta:
Maria Luthström, Head of Sustainability and Investor Relations, Hexagon AB, +46 8 601 26 27, ir@hexagon.com

Denna information är sådan som Hexagon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 maj 2021 kl. 18.00 CET.

 

Hexagon är ett världsledande företag inom sensorer, mjukvara och autonoma lösningar. Vi sätter data i arbete i syfte att öka effektivitet, produktivitet och kvalitet i lösningar för tillverkningsindustrin, infrastruktur, säkerhet och mobilitet.

Våra teknologier gör ekosystem i städer och produktion mer uppkopplade och autonoma vilket bidrar till en skalbar och hållbar framtid.

Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har omkring 21 000 anställda i 50 länder och en omsättning på cirka 3,8 miljarder EUR. Läs mer om oss på hexagon.com och följ oss på @HexagonAB.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon