Hexagon ansluter till Responsible Business Alliance för att driva hållbarhet i leverantörskedjan

Hexagon AB, en ledande global leverantör av lösningar för digitala verkligheter, blir medlem i Responsible Business Alliance (RBA), världens största organisation fokuserad på hållbarhet i globala leverantörskedjor. RBA består av fler än 400 medlemmar med en total omsättning på över 7,7 biljoner USD som driver hållbarhetsfrågor för anställda, miljön och företag.

Hexagon har ett åtagande att säkerställa att dess leverantörskedja och den egna verksamheten drivs på ett hållbart och etiskt sätt. Tillsammans med RBA kommer Hexagon att öka hållbarheten ytterligare i leverantörledet och internt genom standarder, policys, riskplattformar, verktyg för leverantörskontroller, utbildningar och mer. Medlemskapet utgör ett viktigt steg i Hexagons mål om att genomföra leverantörskontroller hos 100 procent av dess direktleverantörer i riskområden till 2023.

”Att bygga hållbarhet i hela värdekedjan minskar risker, stärker relationer och skapar mervärde för Hexagon och våra kunder. Med verksamhet i fler än 50 länder har vi både möjlighet och ansvar att driva verklig förändring genom att driva hållbarhet i alla våra affärsenheter. Genom RBA kommer vi att arbeta tillsammans med några av världens främsta företag för att förbättra arbetsförhållanden och klimatinitiativ över hela världen”, säger Hexagons vd och koncernchef, Ola Rollén.

Hexagon stödjer RBA:s vision och målsättning, och har åtagit sig att driva sin verksamhet i linje med RBA:s uppförandekod samt att supportera och uppmuntra sina direkta leverantörer att göra detsamma.

För mer information, vänligen kontakta:
Maria Luthström, Head of Sustainability and Investor Relations, Hexagon AB, +46 8 601 26 27, ir@hexagon.com
Kristin Christensen, Chief Marketing Officer, Hexagon AB, +1 404 554 0972, media@hexagon.com

Hexagon är ett världsledande företag inom digitala verkligheter skapade genom sensorer, mjukvara och autonoma lösningar. Vi sätter data i arbete i syfte att öka effektivitet, produktivitet och kvalitet i lösningar för tillverkningsindustrin, infrastruktur, säkerhet och mobilitet.  

Våra teknologier gör ekosystem i städer och produktion mer uppkopplade och autonoma vilket bidrar till en skalbar och hållbar framtid. 

Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har omkring 21 000 anställda i 50 länder och en omsättning på cirka 3,8 miljarder EUR. Läs mer om oss på hexagon.com och följ oss på @HexagonAB. 

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon