Hexagon delårsrapport 1 januari - 30 september 2021

Tredje kvartalet 2021

• Nettoomsättningen ökade med 15 procent till 1 077,2 MEUR (939,9). Till fasta växelkurser och jämförbar struktur (organisk tillväxt) ökade nettoomsättningen med 10 procent
• Justerat rörelseresultatet (EBIT1) ökade med 19 procent till 296,8 MEUR (250,1)
• Resultatet före skatt, exklusive justeringar, uppgick till 290,5 MEUR (242,2)
• Periodens resultat, exklusive justeringar, uppgick till 238,3 MEUR (198,6)
• Resultatet per aktie, exklusive justeringar, uppgick till 0,09 EUR (0,08)
• Det operativa kassaflödet minskade till 179,6 MEUR (191,2)

För mer information, vänligen kontakta:
Maria Luthström, Head of Sustainability and Investor Relations, Hexagon AB, +46 8 601 26 27, ir@hexagon.com

Denna information är sådan som Hexagon AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 oktober 2021 kl. 08:00 CET.

Hexagon är ett världsledande företag inom digitala verkligheter skapade genom sensorer, mjukvara och autonoma lösningar. Vi sätter data i arbete i syfte att öka effektivitet, produktivitet och kvalitet i lösningar för tillverkningsindustrin, infrastruktur, säkerhet och mobilitet.  

Våra teknologier gör ekosystem i städer och produktion mer uppkopplade och autonoma vilket bidrar till en skalbar och hållbar framtid. 

Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har omkring 21 000 anställda i 50 länder och en omsättning på cirka 3,8 miljarder EUR. Läs mer om oss på hexagon.com och följ oss på @HexagonAB. 

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon