Hexagon delårsrapport 1 januari - 31 mars 2021

Första kvartalet 2021

  • Nettoomsättning ökade med 10 procent till 977,9 MEUR (889,9). Till fasta växelkurser och jämförbar struktur (organisk tillväxt) ökade nettoomsättningen med 11 procent
  • Justerat rörelseresultatet (EBIT1) ökade med 34 procent till 257,9 MEUR (192,4)
  • Resultatet före skatt, exklusive justeringar, uppgick till 250,3 MEUR (186,6)
  • Periodens resultat, exklusive justeringar, uppgick till 205,2 MEUR (153,0)
  • Resultatet per aktie, exklusive justeringar, uppgick till 0,56 EUR (0,41)
  • Det operativa kassaflödet ökade till 211,9 MEUR (136,9)
     

För mer information, vänligen kontakta:
Maria Luthström, Head of Sustainability and Investor Relations, Hexagon AB, +46 8 601 26 27, ir@hexagon.com

Denna information är sådan som Hexagon AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 april 2021 kl. 13:00.

Hexagon är ett världsledande företag inom sensorer, mjukvara och autonoma lösningar. Vi sätter data i arbete i syfte att öka effektivitet, produktivitet och kvalitet i lösningar för tillverkningsindustrin, infrastruktur, säkerhet och mobilitet.
Våra teknologier gör ekosystem i städer och produktion mer uppkopplade och autonoma vilket bidrar till en skalbar och hållbar framtid.
Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har omkring 21 000 anställda i 50 länder och en omsättning på cirka 3,8 miljarder EUR. Läs mer om oss på hexagon.com och följ oss på @HexagonAB.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon