Hexagons affärsenhet R-evolution lanserar projektportfölj inom förnybar energi som syftar till att digitalisera produktion av solenergi

Hexagon AB, en ledande global leverantör av sensorer, mjukvara och autonoma lösningar, offentliggjorde idag R-evolutions första förvärv och investering, med fokus på att effektivisera produktion av förnybar energi och sänka koldioxidutsläppen. Förvärvet avser en 40 hektar stor solpark (motsvarande cirka 60 fotbollsplaner) i Archidona, Spanien, och är det första steget i R-evolutions ambition att digitalisera produktion av solenergi. Hexagons affärsenhet R-evolution, som lanserades i mitten av februari, fokuserar på att lösa industrins hållbarhetsutmaningar med lönsamhet.

Solparken är nybyggd och belägen norr om Málagas flygplats, har en initial kapacitet på 8,24 MWp (megawatt-peak) och använder sig av PV-celler för att konvertera solenergin till elektricitet. Parkens kapacitet ska i nästa steg nästan fördubblas till 16,44 MWp, vilket är tillräckligt för att tillgodose det årliga behovet av elektricitet hos samtliga hushåll i Archidona (drygt 8 000 invånare), och motsvarar en klimatkompensering om 8 400 ton koldioxidekvivalenter per år.

Den färdigställda solparken kommer att rymma 40 000 dubbelsidiga paneler monterade på horisontella vridaxlar med spårningsteknik, vilket möjliggör energiupptagning från båda sidor och automatiserad vinkeljustering för att öka effektiviteten och mängden producerad elektricitet. R-evolution kommer att driva och expandera parkens produktion ytterligare genom att applicera Hexagons hårdvara och mjukvara inom övervakning. Detta inkluderar visualiseringsplattformar samt stationära och mobila sensorer som skapar en digital kopia av parken, vilket möjliggör autonom översyn och kontroll för enklare inspektioner, upptäckt av skador eller driftstörningar, underhåll och mer.

“Solparken blir en innovationshub för hur Hexagons och våra samarbetspartners teknik kan användas i ett ekosystem för produktion av solenergi. Det är ett utmärkt tillfälle för R-evolution att få fördjupad erfarenhet genom att arbeta med världsledande branschaktörer. Dessutom innebär den utökade parken en möjlighet att applicera Hexagons datacentrerade lösningar för planering, design, konstruktion och drift, vilket digitaliserar hela kedjan av produktion av solenergi”, säger Hexagons vd och koncernchef, Ola Rollén.

“Det här är bara början på en mycket större vision för R-evolution. Vi planerar att expandera projektportföljen för förnybar energi till fler sol- och vindparker med innovativ kapacitet för lagring av elektricitet, och därmed utöka användningen av Hexagons teknik i förnybara energiprojekt samtidigt som vi genererar kapitalinflöden för framtida investeringar genom R-evolution”, fortsätter Ola Rollén.

För mer information om R-evolutions projekt, vänligen besök: r-evolution.com/r-projects.

För mer information, vänligen kontakta:
Maria Luthström, Head of Sustainability and Investor Relations, Hexagon AB, 08-601 26 27, ir@hexagon.com
Kristin Christensen, Chief Marketing Officer, Hexagon AB, +1 404 554 0972, media@hexagon.com

Hexagon är ett världsledande företag inom sensorer, mjukvara och autonoma lösningar. Vi sätter data i arbete i syfte att öka effektivitet, produktivitet och kvalitet i lösningar för tillverkningsindustrin, infrastruktur, säkerhet och mobilitet.

Våra teknologier gör ekosystem i städer och produktion mer uppkopplade och autonoma vilket bidrar till en skalbar och hållbar framtid.

Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har omkring 21 000 anställda i 50 länder och en omsättning på cirka 3,8 miljarder EUR. Läs mer om oss på hexagon.com och följ oss på @HexagonAB.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon