Hexagons vd säljer aktier — kvarstår som dedikerad vd och aktieägare

Hexagons vd och koncernchef Ola Rollén, har den 5 och 8 november 2021 sålt totalt 1 506 225 aktier i Hexagon AB. Under 2020 och 2021 erhöll Ola Rollén 318 195 prestationsaktierätter som del av två långsiktiga incitamentsprogram med intjänandeperioderna 2020/2023 och 2021/2024. Ola Rollén kvarstår som dedikerad vd och aktieägare i Hexagon, och äger efter försäljningen 502 075 aktier samt 318 195 prestationsaktierätter till ett totalt värde av cirka 117,2 MSEK baserat på stängningskursen den 9 november.

"Jag har valt att sälja en del av mitt aktieinnehav i Hexagon. Mitt engagemang och min starka tilltro till Hexagons framtid kvarstår. Vi står inför en mängd spännande möjligheter och jag ser fram emot att fortsätta leda och utveckla Hexagon mot våra strategiska mål", säger Ola Rollén, vd och koncernchef, Hexagon.

Transaktionen kommer att rapporteras till Finansinspektionen i enlighet med gällande regelverk.

För mer information, vänligen kontakta:
Maria Luthström, Head of Sustainability and Investor Relations, Hexagon AB, +46 8 601 26 27, ir@hexagon.com
Felix von Stedingk, Media Relations, Hexagon AB, +46 8 601 26 22, media@hexagon.com

Denna information är sådan information som Hexagon AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 november 2021 kl. 18:00 CET.

Hexagon är en global ledare inom digitala lösningar som skapar autonoma anslutna ekosystem, ett tillstånd där data sömlöst sammankopplas genom den fysiska världen till den digitala, med intelligens inbyggd i alla processer.

Hexagons industrispecifika lösningar drar nytta av domänexpertis inom sensorteknologi, mjukvara och dataorkestrering för att skapa Smart Digital Realities™ som förbättrar produktivitet och kvalitet inom tillverkning, infrastruktur, säkerhet och mobilitetsapplikationer.

Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har cirka 19 000 anställda i 50 länder och en nettoomsättning om cirka 3 500 MEUR. Läs mer på hexagon.com och följ oss @HexagonAB

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon