Hexagon delårsrapport 1 januari - 30 juni 2021

Andra kvartalet 2021
 
• Nettoomsättning ökade med 20 procent till 1 075,6 MEUR (896,6). Till fasta växelkurser och jämförbar struktur (organisk tillväxt) ökade nettoomsättningen med 20 procent
• Justerat rörelseresultatet (EBIT1) ökade med 33 procent till 301,1 MEUR (226,5)
• Resultatet före skatt, exklusive justeringar, uppgick till 294,3 MEUR (220,1)
• Periodens resultat, exklusive justeringar, uppgick till 241,4 MEUR (180,5)
• Resultatet per aktie, exklusive justeringar, uppgick till 0,09 EUR (0,07)
• Det operativa kassaflödet ökade till 275,4 MEUR (239,2)

För mer information, vänligen kontakta:
Maria Luthström, Head of Sustainability and Investor Relations, Hexagon AB, +46 8 601 26 27, ir@hexagon.com


Denna information är sådan som Hexagon AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 juli 2021 kl. 08:00 CET.

Hexagon är ett världsledande företag inom digitala verkligheter skapade genom sensorer, mjukvara och autonoma lösningar. Vi sätter data i arbete i syfte att öka effektivitet, produktivitet och kvalitet i lösningar för tillverkningsindustrin, infrastruktur, säkerhet och mobilitet.  

Våra teknologier gör ekosystem i städer och produktion mer uppkopplade och autonoma vilket bidrar till en skalbar och hållbar framtid. 

Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har omkring 21 000 anställda i 50 länder och en omsättning på cirka 3,8 miljarder EUR. Läs mer om oss på hexagon.com och följ oss på @HexagonAB. 

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon