Hexagon annonserar engångskostnader för det fjärde kvartalet 2020 relaterade till förvärv

Hexagon AB, en ledande global leverantör av sensorer, mjukvara och autonoma lösningar, har nyligen slutfört ett flertal förvärv, bland annat D.P. Technology, PAS Global och OxBlue. Slutförandet av förvärven kommer att påverka resultaträkningen för det fjärde kvartalet 2020 med engångskostnader om -34 MEUR. Engångskostnaderna är relaterade till nedskrivningar av överlappande teknologier, transaktions- och integrationskostnader.

D.P. Technology är ett ledande bolag inom CAM-teknik (datorstyrd tillverkning). Omsättningen för 2020 väntas uppgå till cirka 34 MEUR.

PAS Global är en ledande leverantör av Operational Technology (OT) säkerhetslösningar. Omsättningen för 2020 väntas uppgå till cirka 34 MEUR.

OxBlue är ett ledande bolag inom visualiseringslösningar för övervakning av byggarbetsplatser. Omsättningen för 2020 väntas uppgå till cirka 37 MEUR. För mer information, vänligen kontakta:
Maria Luthström, Head of Sustainability and Investor Relations, Hexagon AB, 08-601 26 27,
ir@hexagon.com

Denna information är sådan som Hexagon AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 januari 2021 kl. 08:00 CET.

 

Hexagon är ett världsledande företag inom sensorer, mjukvara och autonoma lösningar. Vi sätter data i arbete i syfte att öka effektivitet, produktivitet och kvalitet i lösningar för tillverkningsindustrin, infrastruktur, säkerhet och mobilitet.

Våra teknologier gör ekosystem i städer och produktion mer uppkopplade och autonoma vilket bidrar till en skalbar och hållbar framtid.

Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har omkring 20 000 anställda i 50 länder och en omsättning på cirka 3,9 miljarder EUR. Läs mer om oss på hexagon.com och följ oss på @HexagonAB.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon