Hexagon förvärvar Immersal och expanderar inom smarta digitala verkligheter

Hexagon AB, en ledande global leverantör av lösningar för digitala verkligheter, offentliggjorde idag förvärvet av Immersal Oy, en pionjär och ledande innovatör av spatial kartläggning och visualiseringslösningar för att skapa applikationer för augmented reality (AR).

AR förstärker upplevelsen av verkligheten genom att visualisera digital information i den fysiska världen. AR skapar därmed oändliga möjligheter genom att visa relevant 3D-information i den fysiska världen med syftet att spara tid, minska kostnader och förbättra arbetsprocesser i en rad olika industrier som till exempel lantmäteri, konstruktion, offentlig säkerhet, tillverkning, underhåll, utbildning och navigeringsapplikationer. Den förstärkta upplevelsen kan öka effektivitet, förbättra säkerhet, optimera arbetsflöden, öka samarbeten med mer.

Immersal SDK (software development kit) gör det möjligt för utvecklare att integrera och förankra digital information med objekt i den fysiska världen med hög precision genom att tillämpa en användares mobila enhet för att lokalisera samt orientera sig i den omgivande fysiska världen med maskinläsbara kartor. Kartorna används för visuell positionering och är uppbyggd på bilddata från olika kartläggningsverktyg (till exempel mobiltelefoner) som förvaras på Immersal Cloud Service.

”Hexagon har länge varit ledande inom smarta digitala verkligheter som skapats genom att kombinera information från sensorer som fångar verkligheten och avancerad visualiseringsmjukvara som adderar platsbaserad intelligens. Förvärvet av Immersal möjliggör för användare på fältet att synliggöra och ta till sig fler lager av information, vilket bokstavligt talat leder till att de kan göra mer med vad de ser”, säger Hexagons vd och koncernchef Ola Rollén. ”Genom att till exempel få direkt information om en tillgång och instruktioner om reparation och underhåll, kan underhållsarbeten effektiviseras samt risken för svinn och omarbeten minskas.”

Immersal har många års erfarenhet av att utveckla artificiell intelligens (AI) och maskininlärning baserad på spatial ”anchor” teknologi, vilket innebär att virtuella objekt eller modeller fixeras och ger användare möjligheten att se samma objekt, på exakt samma position, på flera olika enheter. Detta öppnar upp för en rad olika platsbaserade lösningar och tjänster – från konsumentorienterade AR-applikationer inom spel, media och underhållning, till digitala tvillingar inom stora industriföretag. Immersals teknologi kan kartlägga stora områden, både inom- och utomhus, och fungerar, till skillnad från andra lösningar, både på enheter som är offline samt enheter som är uppkopplade till Immersals molnlösning.

Immersal grundades 2015 i Helsingfors, Finland, och kommer ingå i Hexagons division Geosystems. Förvärvet har ingen signifikant påverkan på Hexagons resultat.

För mer information, vänligen kontakta:
Maria Luthström, Head of Sustainability and Investor Relations, Hexagon AB, +46 8 601 26 27, ir@hexagon.com
Kristin Christensen, Chief Marketing Officer, Hexagon AB, +1 404 554 0972, media@hexagon.com

Hexagon är ett världsledande företag inom digitala verkligheter skapade genom sensorer, mjukvara och autonoma lösningar. Vi sätter data i arbete i syfte att öka effektivitet, produktivitet och kvalitet i lösningar för tillverkningsindustrin, infrastruktur, säkerhet och mobilitet.  

Våra teknologier gör ekosystem i städer och produktion mer uppkopplade och autonoma vilket bidrar till en skalbar och hållbar framtid. 

Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har omkring 21 000 anställda i 50 länder och en omsättning på cirka 3,8 miljarder EUR. Läs mer om oss på hexagon.com och följ oss på @HexagonAB. 

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon