Hexagon stärker sin portfölj inom autonoma tillverkningslösningar och digitala tvillingar genom förvärvet av CADLM

Hexagon AB, en ledande global leverantör av sensorer, mjukvara och autonoma lösningar, offentliggjorde idag förvärvet av CADLM SAS, en pionjär inom lösningar för datorstödd konstruktion (CAE). Genom att integrera artificiell intelligens och maskininlärning med CAE revolutionerar bolaget effekten av simulering inom produktutveckling och livscykelhantering.

CADLM grundades 1989 i Frankrike och har lång erfarenhet av att utveckla lösningar för datorstödd design och optimeringsmetoder för industriella produkter och processer, och har sedan 2014 utvecklat tjänster inom artificiell intelligens och maskininlärning. Dess mjukvaruplattform ODYSEE använder artificiell intelligens och maskininlärning för att tolka data från sensorer i den fysiska världen och simulerad data för att skapa exakta och prediktiva modeller som kräver låga nivåer av processorkraft. Kombinationen möjliggör snabbare och mer effektiva simuleringar av dynamiska och mångfacetterade händelseförlopp – så som trafikolyckor och säkerhetssystem i bilar – som är helt baserade på produktbeteenden i den fysiska världen. På så sätt kan ingenjörer utforska och testa ny produktdesign mer ingående och interaktivt, och därmed förbättra nästa generations produkter snabbare och till lägre kostnad.

Att bolaget skapar digitala tvillingar för hela livscykeln gör det dessutom möjligt för tillverkare att applicera teknik för bildigenkänning samt prediktiv simulering och felsökning för att hantera utmaningar så som driftstopp, omsättningshastighet, kvalitet och flexibilitet i hela tillverkningsprocessen,

”Att koppla samman CAE-lösningar med artificiell intelligens, maskininlärning och allt mer sammanlänkade tillverkningsprocesser hjälper industrin att bemöta komplexa utmaningar genom ökad innovation och produktivitet. CADLMs kunskap och tjänster inom artificiell intelligens utökar vår produktportfölj inom smarta tillverkningslösningar. Genom att använda data i hela värdekedjan förbättrar vi design, tillverkningsproduktivitet och produktkvalitet, och bidrar även till ökad hållbarhet genom minskad resursanvändning och minskat svinn”, säger Hexagons vd och koncernchef, Ola Rollén.

CADLM kommer att ingå i Hexagons division Manufacturing Intelligence. Förvärvet har ingen signifikant påverkan på Hexagons resultat. Slutförande av förvärvet är föremål för sedvanliga villkor.


För mer information, vänligen kontakta:
Maria Luthström, Head of Sustainability and Investor Relations, Hexagon AB, 08-601 26 27, ir@hexagon.com
Kristin Christensen, Chief Marketing Officer, Hexagon AB, +1 404 554 0972, media@hexagon.com

Hexagon är ett världsledande företag inom sensorer, mjukvara och autonoma lösningar. Vi sätter data i arbete i syfte att öka effektivitet, produktivitet och kvalitet i lösningar för tillverkningsindustrin, infrastruktur, säkerhet och mobilitet.

Våra teknologier gör ekosystem i städer och produktion mer uppkopplade och autonoma vilket bidrar till en skalbar och hållbar framtid.

Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har omkring 21 000 anställda i 50 länder och en omsättning på cirka 3,8 miljarder EUR. Läs mer om oss på hexagon.com och följ oss på @HexagonAB.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon