Hexagon presenterar nya finansiella mål på kapitalmarknadsdag

Hexagon AB, en ledande global leverantör av lösningar för digitala verkligheter, höll idag sin kapitalmarknadsdag. Ola Rollén, vd och koncernchef, tillsammans med andra medlemmar i koncernledningen, presenterade rådande marknadstrender, tillväxtmöjligheter och strategiska fokusområden. Under dagen presenterades hur Hexagons lösningar för digitala verkligheter genom sensorer, mjukvara och autonoma teknologier fångar nya möjligheter i nyckelbranscher.

Hexagon lanserar dessutom nya finansiella mål, med en årlig försäljningstillväxt på 8-12 procent mellan 2022-2026 samt en rörelsemarginal (EBIT1) på mer än 30 procent till år 2026. Försäljningstillväxten ska uppnås genom en kombination av 5-7 procent organisk tillväxt per år och 3-5 procent strukturell tillväxt per år genom förvärv. Fortsatt fokus på innovation och kundcentrerade lösningar avser bidra till försäljningstillväxten, stärkt marginal och ökade återkommande intäkter.

”En digital verklighet är mycket mer än en digital tvilling. Det är ett arbetsflöde med löpande återkoppling som kopplar samman den fysiska och digitala världen till en gemensam verklighet. Information från sensorer och mjukvara uppdateras i realtid och kombineras med autonoma teknologier, vilket tillsammans driver hållbarhet genom ökad produktivitet, effektivitet, kvalitet och säkerhet samtidigt som kostnader och svinn minskas. Möjligheterna är näst intill oändliga, och sträcker sig långt utanför våra traditionella nyckelmarknader”, säger Hexagons vd och koncernchef, Ola Rollén.

Presentationerna från kapitalmarknadsdagen kommer att vara tillgängliga on demand på hexagon.com efter eventet.

För mer information, vänligen kontakta:

Maria Luthström, Head of Sustainability and Investor Relations, Hexagon AB, +46 8 601 26 27, ir@hexagon.com

Kristin Christensen, Chief Marketing Officer, Hexagon AB, +1 404 554 0972, media@hexagon.com

Hexagon (NASDAQ OMX Stockholm: HEXA B) är en ledande global leverantör av design-, mät- och visualiseringsteknologi. Våra kunder kan designa, mäta och positionera objekt samt bearbeta och presentera data för att ligga steget före i en föränderlig värld. Hexagons lösningar ökar produktiviteten, höjer kvaliteten och möjliggör snabbare, bättre operativa beslut, vilket sparar tid, pengar och resurser. Hexagon har fler än 14 000 medarbetare i över 40 länder och en nettoomsättning om cirka 2 400 MEUR. Våra produkter används i en lång rad branscher, t.ex. surveying, kraft och energi, flyg och försvar, bygg och anläggning, säkerhet, bilbranschen samt tillverkning. Läs mer på www.hexagon.com.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon