Förändrad definition av justerat rörelseresultat (EBIT1)

FRI, DEC 10, 2021 08:00 CET

Hexagon AB har förändrat sin definition av justerat rörelseresultat (EBIT1) för att ge ökad transparens av det operativa resultatet samt öka jämförbarheten med branschkollegor som använder sig av annan finansiell praxis. Från och med fjärde kvartalet 2021 exkluderas avskrivningar relaterade till identifierade övervärden i förvärvanalyser (PPA) i det justerade rörelseresultatet (EBIT1).

Det tidigare lanserade finansiella målet om att nå en rörelsemarginal (EBIT1) på mer än 30 procent till år 2026 kommer att fortsätta inkludera avskrivningar relaterade till identifierade övervärden (PPA), vilket innebär att varken målet eller Hexagons förväntan att nå målet har förändrats.

Påverkan på redovisning efter förvärvet av Infors EAM-verksamhet 

I det fjärde kvartalet 2021 uppgår avskrivningar relaterade till identifierade övervärden (PPA) till cirka 23 MEUR, varav 9 MEUR är hänförliga till förvärvet av Infors EAM-verksamhet. Förvärvade förutbetalda intäkter relaterade till förvärvet av Infors EAM-verksamhet uppgår till cirka 14 MEUR under nästkommande tolv månader, varav 5 MEUR kommer belasta det fjärde kvartalet 2021. Som tidigare kommunicerat är engångskostnader för förvärv och integration, inklusive nedskrivningar kopplade till överlappande teknologier, estimerade att uppgå till cirka 161 MEUR i det fjärde kvartalet 2021

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon

Omräkning av historiska siffror

 

 

Omräknat

Rapporterat

Omräknat

Rapporterat

Omräknat

Rapporterat

Omräknat

Rapporterat

MEUR

 

 

Kv3 2021

Kv3 2021

Kv2 2021

Kv2 2021

Kv1 2021

Kv1 2021

9M 2021

9M 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoomsättning

 

 

1077,2

1077,2

1075,6

1075,6

977,9

977,9

3130,7

3130,7

Justerad bruttovinst

 

 

692,9

692,9

692,8

692,8

629,6

629,6

2015,3

2015,3

Justerad bruttomarginal, %

 

 

64,3

64,3

64,4

64,4

64,4

64,4

64,4

64,4

Justerat rörelseresultat (EBITDA)

 

 

413,4

413,4

402,8

402,8

366,7

366,7

1182,9

1182,9

Justerad EBITDA marginal, %

 

 

38,4

38,4

37,4

37,4

37,5

37,5

37,8

37,8

Justerat rörelseresultat (EBIT1)

 

 

310,6

296,8

314,6

301,1

271,3

257,9

896,5

855,8

Justerad rörelsemarginal, %

 

 

28,8

27,6

29,2

28,0

27,7

26,4

28,6

27,3

Resultat före skatt, exklusive

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

justeringar

 

 

304,3

290,5

307,8

294,3

263,7

250,3

875,8

835,1

-Avskrivningar på övervärden (PPA)

 

 

-13,8

-

-13,5

-

-13,4

-

-40,7

-

-Aktieprogram (LTIP)

 

 

-9,4

-9,4

-4,9

-4,9

-4,8

-4,8

-19,1

-19,1

-Övriga poster av engångskaraktär

 

 

-

-

-

-

-

-

-

-

Totala justeringar (före skatt)

 

 

-23,2

-9,4

-18,4

-4,9

-18,2

-4,8

-59,8

-19,1

Resultat före skatt

 

 

281,1

281,1

289,4

289,4

245,5

245,5

816,0

816,0

Periodens resultat

 

 

230,6

230,6

237,3

237,3

201,3

201,3

669,2

669,2

Periodens resultat, exkl. justeringar

 

 

249,6

238,3

252,5

241,4

216,2

205,2

718,3

684,9

Resultat per aktie, euro cent

 

 

8,9

8,9

9,2

9,2

7,8

7,8

25,9

25,9

Resultat per aktie, exkl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

justeringar, euro cent

 

 

9,6

9,2

9,8

9,3

8,4

7,9

27,8

26,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omräknat

Rapporterat

Omräknat

Rapporterat

Omräknat

Rapporterat

Omräknat

Rapporterat

Omräknat

Rapporterat

MEUR

Kv4 2020

Kv4 2020

Kv3 2020

Kv3 2020

Kv2 2020

Kv2 2020

Kv1 2020

Kv1 2020

2020

2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operationell nettoomsättning

1044,1

1044,1

939,9

939,9

896,6

896,6

889,9

889,9

3770,5

3770,5

Omsättningsjustering

-6,1

-6,1

-

-

-

-

-

-

-6,1

-6,1

Nettoomsättning

1038,0

1038,0

939,9

939,9

896,6

896,6

889,9

889,9

3764,4

3764,4

Justerad bruttovinst

652,3

652,3

599,7

599,7

550,7

550,7

571,6

571,6

2374,3

2374,3

Justerad bruttomarginal, %

62,5

62,5

63,8

63,8

61,4

61,4

64,2

64,2

63,0

63,0

Justerat rörelseresultat (EBITDA)

414,6

414,6

347,2

347,2

362,6

362,6

287,2

287,2

1411,6

1411,6

Justerad EBITDA marginal, %

39,7

39,7

36,9

36,9

40,4

40,4

32,3

32,3

37,4

37,4

Justerat rörelseresultat (EBIT1)

299,7

287,2

263,2

250,1

240,0

226,5

206,6

192,4

1009,5

956,2

Justerad rörelsemarginal, %

28,7

27.5

28,0

26.6

26,8

25.3

23,2

21,6

26,8

25,4

Resultat före skatt, exklusive

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

justeringar

292,4

279,9

255,3

242,2

233,6

220,1

200,8

186,6

982,1

928,8

-Avskrivningar på övervärden (PPA)

-12,5

-

-13,1

-

-13,5

-

-14,2

-

-53,3

-

-Övriga poster av engångskaraktär

-34,2

-34,2

-

-

-135,0

-135,0

-

-

-169,2

-169,2

Totala justeringar (före skatt)

-46,7

-34,2

-13,1

-

-148,5

-135,0

-14,2

-

-222,5

-169,2

Resultat före skatt

245,7

245,7

242,2

242,2

85,1

85,1

186,6

186,6

759,6

759,6

Periodens resultat

202,5

202,5

198,6

198,6

70,6

70,6

153,0

153,0

624,7

624,7

Periodens resultat, exkl. justeringar

239,8

229,5

209,3

198,6

191,6

180,5

164,6

153,0

805,3

761,6

Resultat per aktie, euro cent

7,8

7,8

7,6

7,6

2,7

2,7

5,9

5,9

24,0

24,0

Resultat per aktie, exkl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

justeringar, euro cent

9,2

8,8

8,1

7,6

7,4

6,9

6,4

5,9

31,1

29,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För mer information, vänligen kontakta:
Maria Luthström, Head of Sustainability and Investor Relations, Hexagon AB, +46 8 601 26 27, ir@hexagon.com

Anton Heikenström, Investor Relations and Business Analyst, Hexagon AB, +46 8 601 26 26, ir@hexagon.com