Förslag om att senarelägga beslut om utdelning

Till följd av den rådande osäkerheten kring den globala efterfrågan orsakad av Covid-19-pandemin, har styrelsen i Hexagon AB beslutat att föreslå en senareläggning av beslut om utdelning för räkenskapsåret 2019 till en tidpunkt när konsekvenserna av pandemin blivit tydligare och marknadsförutsättningarna stabilare. Styrelsens ambition är att vid en extra bolagsstämma under hösten 2020 fullfölja sitt tidigare kommunicerade utdelningsförslag om 0,62 EUR per aktie. Hexagon har en solid finansiell ställning, både avseende kapital och likviditet. Styrelsen gör därför bedömningen att nivån på utdelningen inte kommer att riskera företagets verksamhet eller expansionsmöjligheter trots de utmanande omständigheterna.

Samtidigt föreslår valberedningen oförändrade styrelsearvoden.

Hexagons årsstämma 2020 kommer att hållas som planerat den 29 april. Övriga förslag presenteras i den kommande kallelsen till årsstämman.

För mer information, vänligen kontakta:
Maria Luthström, Head of Investor Relations, Hexagon AB, +46 8 601 26 27, ir@hexagon.com 

Denna information är sådan information som Hexagon AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 mars 2020 kl. 18:00 CET.

Hexagon är ett världsledande företag inom sensorer, mjukvara och autonoma lösningar. Vi sätter data i arbete i syfte att öka effektivitet, produktivitet och kvalitet i lösningar för tillverkningsindustrin, infrastruktur, säkerhet och mobilitet.

Våra teknologier gör ekosystem i städer och produktion mer uppkopplade och autonoma vilket bidrar till en skalbar och hållbar framtid.

Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har omkring 21 000 anställda i 50 länder och en omsättning på cirka 3,9 miljarder EUR. Läs mer om oss på hexagon.com och följ oss på @HexagonAB.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon