Hexagon publicerar preliminärt resultat för andra kvartalet 2020

Till följd av högre vinst än marknadsförväntningarna för det andra kvartalet 2020, publicerar Hexagon idag sitt preliminära resultat. Justerat rörelseresultat (EBIT1) för det andra kvartalet 2020 uppgick till 226 MEUR (239) vilket motsvarar en EBIT1-marginal om 25,3 procent (24,5). Nettoomsättningen uppgick till 897 MEUR (976) och den organiska försäljningen minskade med -10 procent jämfört med samma period föregående år. Gällande segmenten inom Hexagon rapporterade Industrial Enterprise Solutions -10 procent organisk tillväxt och Geospatial Enterprise Solutions rapporterade -9 procent organisk tillväxt. Fortsatt tillväxt inom mjukvara och service kombinerat med en återhämtning i Kina samt temporära kortsiktiga kostnadsåtgärder bidrog till den motståndskraftiga resultatutvecklingen trots utmaningarna orsakad av Covid-19-pandemin.

Som tidigare kommunicerats implementerar Hexagon långsiktiga kostnadsbesparingsåtgärder och har tagit en engångskostnad om -135 MEUR under andra det kvartalet 2020, vilket förväntas resultera i en årlig kostnadsbesparing om cirka 125-150 MEUR från slutet av 2020. De långsiktiga besparingarna väntas parera en återgång av de kortsiktiga besparingseffekterna.

Samtliga siffror i denna pressrelease är preliminära. Hexagon kommer inte att lämna några ytterligare kommentarer innan delårsrapporten för andra kvartalet har publicerats den 24 juli cirka kl. 08:00. Hexagon kommer att hålla en webcast och telefonkonferens samma dag kl. 10:00.

 

För mer information, vänligen kontakta:
Maria Luthström, Head of Investor Relations, Hexagon AB, +46 8 601 26 27, ir@hexagon.com

Denna information är sådan som Hexagon AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 juli 2020 kl. 18:00.

Hexagon är ett världsledande företag inom sensorer, mjukvara och autonoma lösningar. Vi sätter data i arbete i syfte att öka effektivitet, produktivitet och kvalitet i lösningar för tillverkningsindustrin, infrastruktur, säkerhet och mobilitet.

Våra teknologier gör ekosystem i städer och produktion mer uppkopplade och autonoma vilket bidrar till en skalbar och hållbar framtid.

Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har omkring 20 000 anställda i 50 länder och en omsättning på cirka 3,9 miljarder EUR. Läs mer om oss på hexagon.com och följ oss på @HexagonAB.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon