Hexagon delårsrapport 1 januari - 31 mars 2020

Första kvartalet 2020

- Nettoomsättningen minskade med -3 procent till 889,9 MEUR (916,5). Till fasta växelkurser och jämförbar struktur (organisk tillväxt) minskade nettoomsättningen med -7 procent

- Rörelseresultatet (EBIT1) minskade med -13 procent till 192,4 MEUR (220,5)

- Resultatet före skatt, exklusive engångsposter, uppgick till 186,6 MEUR (212,9)

- Periodens resultat, exklusive engångsposter, uppgick till 153,0 MEUR (174,6)

- Resultatet per aktie, exklusive engångsposter, uppgick till 0,41 EUR (0,48)

- Det operativa kassaflödet ökade till 136,9 MEUR (96,3)

 

För mer information, vänligen kontakta:

Maria Luthström, Head of Investor Relations, Hexagon AB, +46 8 601 26 27, ir@hexagon.com 
 

Denna information är sådan som Hexagon AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 april 2020 kl. 13:00.

Hexagon är ett världsledande företag inom sensorer, mjukvara och autonoma lösningar. Vi sätter data i arbete i syfte att öka effektivitet, produktivitet och kvalitet i lösningar för tillverkningsindustrin, infrastruktur, säkerhet och mobilitet.

Våra teknologier gör ekosystem i städer och produktion mer uppkopplade och autonoma vilket bidrar till en skalbar och hållbar framtid.

Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har omkring 20 000 anställda i 50 länder och en omsättning på cirka 3,9 miljarder EUR. Läs mer om oss på hexagon.com och följ oss på @HexagonAB.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon