Hexagon delårsrapport 1 januari - 30 juni 2020

Andra kvartalet 2020

- Nettoomsättningen minskade med -8 procent till 896,6 MEUR (976,0). Till fasta växelkurser och jämförbar struktur (organisk tillväxt) minskade nettoomsättningen med -10 procent

- Rörelseresultatet (EBIT1) minskade med -5 procent till 226,5 MEUR (239,2)

- Resultatet före skatt, exklusive engångsposter, uppgick till 220,1 MEUR (232,3)

- Periodens resultat, exklusive engångsposter, uppgick till 180,5 MEUR (190,5)

- Resultatet per aktie, exklusive engångsposter, uppgick till 0,49 EUR (0,52)

- Det operativa kassaflödet ökade till 239,2 MEUR (178,3)

För mer information, vänligen kontakta:
 Maria Luthström, Head of Investor Relations, Hexagon AB, +46 8 601 26 27, ir@hexagon.com

 

Denna information är sådan som Hexagon AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 juli 2020 kl. 08:00 CET.

Hexagon är ett världsledande företag inom sensorer, mjukvara och autonoma lösningar. Vi sätter data i arbete i syfte att öka effektivitet, produktivitet och kvalitet i lösningar för tillverkningsindustrin, infrastruktur, säkerhet och mobilitet.

Våra teknologier gör ekosystem i städer och produktion mer uppkopplade och autonoma vilket bidrar till en skalbar och hållbar framtid.

Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har omkring 20 000 anställda i 50 länder och en omsättning på cirka 3,9 miljarder EUR. Läs mer om oss på hexagon.com och följ oss på @HexagonAB.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon