Hexagon lanserar en visualiseringsplattform för digital avbildning av omvärlden

Hexagon, en ledande global leverantör av sensorer, mjukvara och autonoma lösningar, lanserade idag HxDR, en molnbaserad plattform för visualisering av digitala verkligheter (Digital Reality). HxDR skapar exakta digitala avbildningar av omvärlden genom att föra samman data från luftburna, markbaserade och mobila sensorer. Användare kan sedan använda de heltäckande och exakta kopiorna av den fysiska världen för att visualisera och dela sina projekt och modeller i 3D. 

HxDR gör det möjligt att för första gången kombinera data från luftburen fotografering, laserskanning inomhus och utomhus samt data från mobil kartering. Användare kan sedan enkelt importera sina datafiler till HxDR och den automatiska integrationsfunktionen hanterar resten. De kan även använda sig av befintliga licenser på kopior av städer och landskap från Hexagons exklusiva och växande databas, som för närvarande utgör 3,6 petabyte.

HxDR är specifikt utformad för att hjälpa människor inom ett stort antal yrken att fatta mer välunderbyggda beslut. Till exempel kan arkitekter dela ritningar i 3D med andra projektdeltagare som också arbetar med exakta digitala kopior av fysiska platser. De som arbetar inom media och underhållning kan hitta inspelningsplatser på distans eller använda HxDR för att effektivisera produktionen. Tjänstemän inom kommuner kan använda HxDR i sina digitala plattformar för stadsplanering och utveckling.

"Med HxDR kan kunder skapa sina egna digitala verkligheter (Smart Digital RealitiesTM), vilket tillgodoser det växande behovet av enkla men ändå detaljerade och exakta visualiseringar av omvärlden för ökad effektivitet och sänkta kostnader. Vi är unikt positionerade att tillhandahålla denna innovativa plattform genom den enorma databas som samlats ihop genom vår världsledande sensor- och visualiseringsportfölj – en portfölj som vi ständigt förbättrar genom forskning och utveckling samt strategiska förvärv som Technodigit, Luciad, MyVR samt nyförvärvade Melown Technologies. Framöver väntar vi oss att HxDR kommer att spela en avgörande roll i skapandet av smarta plattformar för städer och länder som i högre grad möter medborgarnas behov”, säger Hexagons vd och koncernchef, Ola Rollén.

HxDR kommer att demonstreras vid CES 2020 i Hexagons mässpaviljong CP-15.

För mer information, vänligen kontakta:
Maria Luthström, Head of Investor Relations, Hexagon AB, +46 8 601 26 27, ir@hexagon.com 
Kristin Christensen, Chief Marketing Officer, Hexagon AB, +1 404 554 0972, media@hexagon.com 

Hexagon är ett världsledande företag inom sensorer, mjukvara och autonoma teknologier. Vi sätter data i arbete i syfte att öka effektivitet, produktivitet och kvalitet i lösningar för tillverkningsindustrin, infrastruktur, säkerhet och mobilitet.

Våra teknologier gör ekosystem i städer och produktion mer uppkopplade och autonoma vilket bidrar till en skalbar och hållbar framtid.


Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har omkring 20 000 anställda i 50 länder och en omsättning på cirka 3,8 miljarder EUR. Läs mer om oss på hexagon.com och följ oss på @HexagonAB.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon