Hexagon stärker sitt erbjudande inom industriella processer genom förvärvet av PAS Global

Hexagon AB, en ledande global leverantör av sensorer, mjukvara och autonoma lösningar, har tecknat ett avtal om att förvärva PAS Global, LLC (PAS). PAS är en ledande leverantör av Operational Technology (OT), lösningar som används för att förebygga, upptäcka och hantera cyberattacker, minska säkerhetsrisker i processer och förse beslutsfattare inom branscher så som tillverkningsindustri, olja och gas, energi med flera, med kvalitativ data.

OT-system används vid hantering av prestanda hos fysiska enheter, maskiner och affärskritiska processer, som till exempel kontroll av temperaturer och automatiska nedstängningar i nödsituationer. Dessa system, som historiskt har varit fristående och slutna, har i allt större utsträckning blivit uppkopplade i och med IoT vilket samtidigt gjort dem mer sårbara för cyberattacker. PAS har hjälpt industriföretag med säkerhet och tillförlitlighet i sina processer sedan bolaget grundades 1993, och har på senare år utökat sitt erbjudande till att också identifiera och minska cybersäkerhetsrisker i kunders OT-system, hela vägen från fysiska sensorer till molnet.

”När vi kombinerar PAS expertis inom OT-system med våra lösningar för digitala tvillingar och datasäkerhet i divisionen PPM, skapar vi ett starkt erbjudande inom industriella processer. Våra kunder kan nu hantera industrianläggningens hela livscykel, från design och underhåll till att i realtid följa vad som händer i anläggningen från kontrollrummet, hantera cyberrisker och driva digital transformation. PAS, med sina fler än 500 kunder i 70 länder som ombesörjer över 1 450 industrianläggningar, är ett betydande tillskott till vårt befintliga nätverk inom olja och gas, energiförsörjning, gruvdrift, och massa- och pappersindustrin. Deras kompletterande lösningar möjliggör även expansion i våra övriga vertikaler, så som jordbruk, vattenrening och förnybar energi, där det finns synergier med våra divisioner Manufacturing Intelligence och Mining”, säger Hexagons vd och koncernchef, Ola Rollén.

PAS är baserat i Houston, Texas i USA och kommer att ingå i Hexagons division PPM. Slutförande av förvärvet är föremål för myndighetsgodkännande och andra sedvanliga villkor. Företagets omsättning för 2020 väntas uppgå till ca 34 MEUR.

För mer information, vänligen kontakta:
Maria Luthström, Head of Sustainability and Investor Relations, Hexagon AB, 08-601 26 27, ir@hexagon.com
Kristin Christensen, Chief Marketing Officer, Hexagon AB, +1 404 554 0972, media@hexagon.com

Hexagon är ett världsledande företag inom sensorer, mjukvara och autonoma lösningar. Vi sätter data i arbete i syfte att öka effektivitet, produktivitet och kvalitet i lösningar för tillverkningsindustrin, infrastruktur, säkerhet och mobilitet.

Våra teknologier gör ekosystem i städer och produktion mer uppkopplade och autonoma vilket bidrar till en skalbar och hållbar framtid.

Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har omkring 20 000 anställda i 50 länder och en omsättning på cirka 3,9 miljarder EUR. Läs mer om oss på hexagon.com och följ oss på @HexagonAB.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon