Hexagon delårsrapport 1 januari - 30 september 2020

Tredje kvartalet 2020

- Nettoomsättningen minskade med -2 procent till 939,9 MEUR (956,3). Till fasta växelkurser och jämförbar struktur (organisk tillväxt) var nettoomsättningen oförändrad med 0 procent
- Rörelseresultatet (EBIT1) ökade med 6 procent till 250,1 MEUR (235,8)
- Resultatet före skatt, exklusive engångsposter, uppgick till 242,2 MEUR (229,3)
- Periodens resultat, exklusive engångsposter, uppgick till 198,6 MEUR (188,0)
- Resultatet per aktie, exklusive engångsposter, uppgick till 0,53 EUR (0,51)
- Det operativa kassaflödet ökade till 191,2 MEUR (167,5)
- Hexagons styrelse föreslår en utdelning om 0.62 EUR (0.59) per aktie för räkenskapsåret 2019

För mer information, kontakta:
Maria Luthström, Head of Sustainability and Investor Relations, Hexagon AB, 08-601 26 27,
ir@hexagon.com


Denna information är sådan som Hexagon AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 oktober 2020 kl. 08:00 CET.

Hexagon är ett världsledande företag inom sensorer, mjukvara och autonoma lösningar. Vi sätter data i arbete i syfte att öka effektivitet, produktivitet och kvalitet i lösningar för tillverkningsindustrin, infrastruktur, säkerhet och mobilitet.

Våra teknologier gör ekosystem i städer och produktion mer uppkopplade och autonoma vilket bidrar till en skalbar och hållbar framtid.

Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har omkring 20 000 anställda i 50 länder och en omsättning på cirka 3,9 miljarder EUR. Läs mer om oss på hexagon.com och följ oss på @HexagonAB.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon