Hexagon offentliggör kostnadsbesparingsåtgärder

Med anledning av Covid-19-pandemin, har Hexagon initierat åtgärder för att accelerera operationell effektivitet som stödjer våra långsiktiga finansiella mål.

På kort sikt har Hexagon implementerat en rad olika åtgärder inklusive kortare arbetsveckor, permitteringar och reducering av icke-kritiska kostnader. Som en långsiktig åtgärd initierades ett företagsövergripande kostnadsbesparingsprogram under april innehållande strukturella förändringar, så som omallokeringar av resurser till nya affärsmöjligheter och optimering av kontor globalt, samt reduktion av arbetskraft för att reflektera en mer bestående förändring i marknadsefterfrågan och försäljningsmix. Hexagon kommer att ta en engångskostnad om cirka -135 MEUR under andra det kvartalet 2020, varav merparten påverkar kassaflödet, vilket förväntas resultera i en årlig kostnadsbesparing om cirka 125-150 MEUR från slutet av 2020.

Hexagon offentliggör sin delårsrapport för det första kvartalet 2020 kl 13:00 idag. Rapporten presenteras under en webbsänd telefonkonferens av vd och koncernchef Ola Rollén kl. 14:00 samma dag.

För mer information, vänligen kontakta:
Maria Luthström, Head of Investor Relations, Hexagon AB, +46 8 601 26 27, ir@hexagon.com 
Kristin Christensen, Chief Marketing Officer, Hexagon AB, +1 404 554 0972, media@hexagon.com 

Denna information är sådan som Hexagon AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 april 2020 kl. 13:00.

Hexagon är ett världsledande företag inom sensorer, mjukvara och autonoma lösningar. Vi sätter data i arbete i syfte att öka effektivitet, produktivitet och kvalitet i lösningar för tillverkningsindustrin, infrastruktur, säkerhet och mobilitet.

Våra teknologier gör ekosystem i städer och produktion mer uppkopplade och autonoma vilket bidrar till en skalbar och hållbar framtid.

Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har omkring 20 000 anställda i 50 länder och en omsättning på cirka 3,9 miljarder EUR. Läs mer om oss på hexagon.com och följ oss på @HexagonAB.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon