Hexagon genomför förändringar i koncernledningen

Hexagon AB, en ledande global leverantör av sensorer, mjukvara och autonoma lösningar, genomför följande organisationsförändringar gällande från 1 februari 2020: 

Juergen Dold kommer att ansvara för Hexagons divisioner Geosystems, Geospatial och Safety & Infrastructure.

  • I denna roll kommer Juergen att leda arbetet med att implementera strategin mellan de tre divisionerna för att utveckla Hexagons framtida helhetslösningar inom marknader som tex ”Smarta städer, Smarta gruvor och Smart Infrastruktur”.
  • Thomas Harring, som för närvarande har rollen som Chief Operating Officer (COO)/Chief Financial Officer (CFO) för Hexagons division Geosystems, kommer att efterträda Juergen som divisionschef för Geosystems.
  • Thomas Harring, Steven Cost (divisionschef Safety & Infrastructure) och Mladen Stojic (divisionschef Geospatial) kommer att rapportera till Juergen.

Norbert Hanke har utnämnts till Chief Operating Officer (COO), en ny position inom Hexagon.

  • Som COO kommer Norbert att ansvara för att optimera driften i samtliga divisioner och regioner samt ha ett övergripande ansvar för Hexagons IT- och HR-funktioner och affärsenheten Ventures, en affärsinkubator med målet att skapa nya affärsmodeller.
  • Paolo Guglielmini kommer att efterträda Norbert som divisionschef för Manufacturing Intelligence. Paolo har arbetat för Hexagon sedan 2010 och ansvarat för Hexagons Smart Factory design & engineering portfölj.

Claudio Simao, som varit Hexagons Chief Technology Officer (CTO) sedan 2015 och arbetat för Hexagon sedan 2002, kommer att gå i pension. Claudio fortsätter som rådgivare åt Hexagons vd och koncernchef.

  • Burkhard Boeckem, som för närvarande är CTO för divisionen Geosystems, efterträder Claudio som CTO för Hexagon och kommer att fortsätta arbetet med att utveckla Hexagons vision inom autonoma teknologier. Burkhard är en erkänd innovationsledare och har under åren lanserat ett flertal prisbelönta digitala lösningar för Hexagons räkning i olika branscher.

Ed Porter, som arbetat för Hexagon sedan 2010 och för närvarande har rollen som Hexagons HR-direktör, kommer även han att gå i pension. HR-funktionen kommer att rapportera till Norbert i hans roll som COO.

Burkhard Boeckem (nyutnämnd CTO) och Paolo Guglielmini (nyutnämnd divisionschef Manufacturing Intelligence) kommer att ingå i Hexagons koncernledning.

”Jag vill å styrelsens vägnar tacka Claudio Simao och Ed Porter för deras många, framgångsrika år inom Hexagon. Jag ser fram emot att fortsätta skapa mervärde för våra kunder och aktieägare tillsammans med denna nya, dynamiska koncernledning,” säger Hexagons vd och koncernchef, Ola Rollén.

Hexagons finansiella rapporteringsstruktur förblir densamma.


För mer information, vänligen kontakta: 
Maria Luthström, Head of Investor Relations, Hexagon AB, +46 8 601 26 27, ir@hexagon.com 
Kristin Christensen, Chief Marketing Officer, Hexagon AB, +1 404 554 0972, media@hexagon.com 

 

Hexagon är ett världsledande företag inom sensorer, mjukvara och autonoma teknologier. Vi sätter data i arbete i syfte att öka effektivitet, produktivitet och kvalitet i lösningar för tillverkningsindustrin, infrastruktur, säkerhet och mobilitet.

Våra teknologier gör ekosystem i städer och produktion mer uppkopplade och autonoma vilket bidrar till en skalbar och hållbar framtid.

Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har omkring 20 000 anställda i 50 länder och en omsättning på cirka 3,8 miljarder EUR. Läs mer om oss på hexagon.com och följ oss på @HexagonAB.

 

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon