Hexagon utser Head of Sustainability för att stärka sitt fokus och engagemang på ESG

Hexagon AB, en ledande global leverantör av sensorer, mjukvara och autonoma lösningar, utsåg idag Maria Luthström till Head of Sustainability and Investor Relations – en roll där hon kommer driva bolagets hållbarhetsarbete inom miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (ESG).

Maria Luthström har varit anställd på Hexagon sedan 2015 som Head of Investor Relations med ansvar för relationer och kommunikation med kapitalmarknaden. Denna roll utökas nu med ett ytterligare ansvarsområde, där hon med sin breda erfarenhet av att implementera och driva hållbarhetsrapportering och ESG-projekt ska utveckla Hexagons hållbarhetsstrategi, interna kultur och samhällsengagemang.

”ESG är ett strategiskt viktigt område för Hexagon. Vår storlek, räckvidd och position innebär inte bara stora möjligheter, utan medför också ett stort ansvar. Vi anser att ett företags hållbarhetsresa avgörs dels av den påverkan som produkterna och lösningarna har på omvärlden, och dels av dess interna processer och agerande. Hexagon bidrar till en hållbar utveckling genom sina lösningar som ökar resurseffektiviteten, kvaliteten och säkerheten i en lång rad branscher, och tar nu ett viktigt nästa steg i vår långsiktiga tillväxtstrategi för ökat värdet för våra medarbetare, kunder och aktieägare”, säger Hexagons vd och koncernchef, Ola Rollén.

Maria Luthström antar sin nya roll idag och ingår i Hexagons koncernledning, där hon rapporterar till vd och koncernchef.

För mer information, kontakta:
Maria Luthström, Head of Sustainability and Investor Relations, Hexagon AB, +46 8 601 26 27, ir@hexagon.com
Kristin Christensen, Chief Marketing Officer, Hexagon AB, +1 404 554 0972, media@hexagon.com

Hexagon är ett världsledande företag inom sensorer, mjukvara och autonoma lösningar. Vi sätter data i arbete i syfte att öka effektivitet, produktivitet och kvalitet i lösningar för tillverkningsindustrin, infrastruktur, säkerhet och mobilitet.

Våra teknologier gör ekosystem i städer och produktion mer uppkopplade och autonoma vilket bidrar till en skalbar och hållbar framtid.

Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har omkring 20 000 anställda i 50 länder och en omsättning på cirka 3,9 miljarder EUR. Läs mer om oss på hexagon.com och följ oss på @HexagonAB.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon