Hexagon stärker sin produktportfölj inom övervaknings- och larmsystem för naturolyckor genom förvärvet av Geopraevent

Hexagon AB, en ledande global leverantör av sensorer, mjukvara och autonoma lösningar, offentliggjorde idag förvärvet av Geopraevent AG, ett framstående företag inom övervaknings- och larmsystem för tidig upptäckt av naturolyckor så som jordskred, fallande stenblock och laviner.

Geopraevent grundades 2013 och tillhandahåller övervaknings- och larmsystem som kombinerar egenutvecklad mjuk- och hårdvara med ett brett spektrum av sensorer och mätinstrument – från specialiserad radarteknik till uppkopplade kameror – för upptäckt av en mängd olika naturolyckor. Företaget levererar heltäckande integrerade övervakningslösningar vilket innefattar anpassning, implementering och drift av systemen.

Data från sensorer analyseras i realtid med avancerade algoritmer för att särskilja mellan normala och farliga händelser. Vid en potentiellt farlig situation kan systemet notifiera myndigheter och arbetsledare, automatiskt stänga av vägar och järnvägsspår i det hotade området samt omedelbart varna personer på plats. Samtliga system ger tillgång till en uppkopplad interaktiv digital portal som kan nås av flera olika enheter.

”Platser som är utsatta för naturolyckor kan på kort tid övergå till att bli katastrofområden. Övervakning av naturolyckor ökar säkerheten på vägar och järnvägsspår, framförallt när andra förebyggande åtgärder så som tunnlar eller dammar inte är möjliga. Geopraevent kännetecknas av erfarna och kompetenta medarbetare med geoteknisk expertis. Genom att kombinera dess domänkunskap, teknologi och tjänster med Hexagons globala närvaro och kompletterande lösningar, kan vi erbjuda fler kunder varningssystem för tidig upptäckt av naturolyckor och därmed rädda fler liv”, säger Hexagons vd och koncernchef, Ola Rollén.

Geopraevent, med huvudkvarter i Zürich, Schweiz, har implementerat nästan 100 system som är i drift idag runt om i världen, som används av myndigheter och privata bolag inom sektorer så som transport, säkerhet, turism, gruvdrift och energi.

Geopraevent blir en del av Hexagons division Geosystems. Förvärvet konsolideras från och med idag och har ingen signifikant påverkan på Hexagons resultat.

För mer information, vänligen kontakta:
Maria Luthström, Head of Investor Relations, Hexagon AB, +46 8 601 26 27, ir@hexagon.com 
Kristin Christensen, Chief Marketing Officer, Hexagon AB, +1 404 554 0972, media@hexagon.com 

Hexagon är ett världsledande företag inom sensorer, mjukvara och autonoma teknologier. Vi sätter data i arbete i syfte att öka effektivitet, produktivitet och kvalitet i lösningar för tillverkningsindustrin, infrastruktur, säkerhet och mobilitet.

Våra teknologier gör ekosystem i städer och produktion mer uppkopplade och autonoma vilket bidrar till en skalbar och hållbar framtid.

Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har omkring 20 000 anställda i 50 länder och en omsättning på cirka 3,8 miljarder EUR. Läs mer om oss på hexagon.com och följ oss på @HexagonAB.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon