Hexagon stärker plattformen HxGN Content Program genom förvärvet av COWIs verksamhet för kartläggningstjänster

Hexagon AB, en ledande global leverantör av sensorer, mjukvara och autonoma lösningar, tecknade idag ett avtal om förvärv av COWIs verksamhet inom flygburna kartläggningstjänster. COWI är ett globalt konsultbolag inom teknik, ekonomi och miljövetenskap. Dess kartläggningsverksamhet, med expertis inom CaaS-tjänster (Content as a Service), är Europas största inom flygburna mätningar och spatial informationshantering. De har dessutom varit en partner till HxGN Content Program i Europa sedan 2015.

Verksamhetens cirka 400 medarbetare förser kunder inom offentlig sektor och statliga myndigheter, infrastrukturprojekt, samhällsplanering och globala teknikbolag med relevant geospatial information inför stora projekt.

”Genom förvärvet av COWIs kartläggningsverksamhet tar vi nästa steg i vidareutvecklingen av HxGN Content Program i Europa. Tillsammans med de tidigare förvärven North West Geomatics, SigmaSpace, Melown Technologies och Thermopylea Sciences and Technologies, stärker vi vår position inom on-demand-tjänster av avancerad och kvalitetssäkrad geospatial information för användning inom exempelvis resursförvaltning, offentlig säkerhet, försäkringsärenden med mera”, säger Hexagons vd och koncernchef, Ola Rollén.

COWIs kartläggningsverksamhet kommer att ingå i Hexagons division Geosystems. Förvärvet förväntas slutföras under andra kvartalet 2020 och är föremål för myndighetsgodkännande och andra sedvanliga villkor. Under 2019 uppgick företagets omsättning, exklusive internomsättning, till 14 MEUR.

För mer information, vänligen kontakta:
Maria Luthström, Head of Investor Relations, Hexagon AB, +46 8 601 26 27, ir@hexagon.com 
Kristin Christensen, Chief Marketing Officer, Hexagon AB, +1 404 554 0972, media@hexagon.com 

Hexagon är ett världsledande företag inom sensorer, mjukvara och autonoma teknologier. Vi sätter data i arbete i syfte att öka effektivitet, produktivitet och kvalitet i lösningar för tillverkningsindustrin, infrastruktur, säkerhet och mobilitet.

Våra teknologier gör ekosystem i städer och produktion mer uppkopplade och autonoma vilket bidrar till en skalbar och hållbar framtid.

Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har omkring 20 000 anställda i 50 länder och en omsättning på cirka 3,8 miljarder EUR. Läs mer om oss på hexagon.com och följ oss på @HexagonAB.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon