Hexagon bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2018

6 maj 2019

Fjärde kvartalet 2018

- Den operationella nettoomsättningen ökade med 9 procent till 1 043,0 MEUR (961,2). Till fasta växelkurser och jämförbar struktur (organisk tillväxt) ökade nettoomsättningen med 5 procent

- Rörelseresultatet (EBIT1) ökade med 10 procent till 270,7 MEUR (246,3)

- Resultatet före skatt, exklusive engångsposter, uppgick till 265,4 MEUR (239,6)

- Periodens resultat, exklusive engångsposter, uppgick till 217,6 MEUR (195,6)

- Resultatet per aktie, exklusive engångsposter, ökade med 11 procent till 0,60 EUR (0,54)

- Det operativa kassaflödet ökade med 46 procent till 262,5 MEUR (179,7)

- Hexagons styrelse föreslår en utdelning om 0,59 EUR (0,53) per aktie, en ökning med 11 procent

För ytterligare information kontakta: 
Daniel Johansson, Investor Relations, Hexagon AB, +46 8 601 26 27, ir@hexagon.com

Denna information är sådan information som Hexagon AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 februari 2019 kl. 08:00 CET.

Hexagon är en global ledare inom digitala lösningar som skapar autonoma anslutna ekosystem, ett tillstånd där data sömlöst sammankopplas genom den fysiska världen till den digitala, med intelligens inbyggd i alla processer.

Hexagons industrispecifika lösningar drar nytta av domänexpertis inom sensorteknologi, mjukvara och dataorkestrering för att skapa Smart Digital Realities™ som förbättrar produktivitet och kvalitet inom tillverkning, infrastruktur, säkerhet och mobilitetsapplikationer.

Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har cirka 20 000 anställda i 50 länder och en nettoomsättning om cirka 3 800 MEUR. Läs mer på hexagon.com och följ oss @HexagonAB

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon