Ola Rollén frikänns för andra gången

26 juni 2019

Hexagons vd och koncernchef, Ola Rollén, blev idag friad för andra gången från norska ekobrottsmyndighetens (Økokrim) anklagelser om insiderhandel. Efter åklagarens överklagan av den enhälligt frikännande domen från Oslo tingsrätt (10 januari 2018) fann också Borgarting lagmannsrett Rollén oskyldig och avvisade samtliga åtalspunkter av insiderhandel.

“Jag talar för både styrelsen och alla andra som har stått enade med Ola sedan starten av denna prövning, att vi aldrig tvivlade på att Ola var oskyldig och att den norska domstolen därmed skulle fatta beslutet att avvisa samtliga anklagelser”, säger Gun Nilsson, Hexagons styrelseordförande.

”Jag är än en gång lättad av domstolens beslut att bekräfta vad jag och mina advokater har sagt från allra första början, att jag inte gjorde något fel.”, säger Ola Rollén. ”Jag vill återigen visa min stora tacksamhet och uppskattning för det överväldigande stöd som jag fått från aktieägare och medarbetare under denna svåra tid. Det gör mig stolt och motiverad mig att vara Hexagons vd och koncernchef.”

Rolléns försvarsadvokater har från första början gjort gällande att anklagelserna baserats på felaktiga tolkningar av såväl fakta som tillämplig lag. Ola Rolléns handlande var helt i linje med gällande rutiner och var inte baserad på någon insiderinformation. Advokat Christian B. Hjort kommenterade domen med att säga att Rollén hela tiden var säker på att han inte var skyldig till insiderhandel. 

Nedan är ett citat publicerat av Ola Rolléns försvarsadvokater:

Oslo, 26 juni 2019 

Borgarting Lagmannsrett har idag frikänt Ola Rollén från Økokrims anklagelser om insiderhandel. Det är andra gången den norska domstolen avvisar Økokrims anklagelser mot Rollén. Lagmannsretten bekräftar, likt Tingretten gjorde i januari 2018, att Ola Rollén aldrig fick någon kurspåverkande information från Next eller från någon annan part. Den enda informationen som domstolen menade var kurspåverkande var Rolléns egna planer och beslut om att investera i Next och domstolen konstaterar vidare att det inte utgjorde marknadsmissbruk att Rollén agerade med kunskap om sina egna planer.

Advokaterna Christian B. Hjort och Knut Bergo säger att Rollén hela tiden var säker på att han inte var skyldig till insiderhandel och att han aldrig erhöll insiderinformation. Frikännandet i två rättsinstanser bekräftar att Økokrims anklagelser mot Rollén var grundlösa och aldrig borde lett till åtal. Fallet har varit en stor börda för Rollén på ett personligt plan. Han hoppas att Lagmannsrettens dom sätter punkt för Økokrims grundlösa anklagelser mot honom.      

För ytterligare information, vänligen kontakta advokat Christian B. Hjort, mobile +47 91633626, e-mail cbh@hjort.no. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Daniel Johansson, Investor Relations, Hexagon AB, +46 8 601 26 27, ir@hexagon.com
Kristin Christensen, Chief Marketing Officer, Hexagon AB, +1 404 554 0972, media@hexagon.com

Hexagon är en ledande global leverantör av informationsteknologi som förbättrar produktivitet och kvalitet inom geospatiala och industriella företagsövergripande applikationer. 

Hexagons lösningar integrerar sensorer, mjukvara, industrikunskap och kunders arbetsflöden till intelligenta informationsekosystem som skapar beslutsunderlag. De används inom en rad viktiga industrier.  

Hexagon (Nasdaq OMX Stockholm: HEXA B) har cirka 18 000 anställda i 50 länder och en nettoomsättning om cirka 3 100 MEUR. Läs mer på hexagon.com och följ oss @HexagonAB

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon