Hexagon delårsrapport 1 januari - 30 september 2019

7 maj 2019

Tredje kvartalet 2019

- Nettoomsättningen ökade med 1 procent till 956,3 MEUR (946,1). Till fasta växelkurser och jämförbar struktur (organisk tillväxt) minskade nettoomsättningen med -3 procent
- Rörelseresultatet (EBIT1) ökade med 2 procent till 235,8 MEUR (231,8)
- Resultatet före skatt, exklusive engångsposter, uppgick till 229,3 MEUR (225,7)
- Periodens resultat, exklusive engångsposter, uppgick till 188,0 MEUR (185,1)
- Resultatet per aktie, exklusive engångsposter, uppgick till 0,51 EUR (0,51)
- Det operativa kassaflödet före poster av engångskaraktär ökade till 174,2 MEUR (17,2)


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Maria Luthström, Head of Investor Relations, Hexagon AB, +46 8 601 26 27, ir@hexagon.com

Denna information är sådan information som Hexagon AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 oktober 2019 kl. 12:00 CET.

Hexagon är ett världsledande företag inom sensorer, mjukvara och autonoma teknologier. Vi sätter data i arbete i syfte att öka effektivitet, produktivitet och kvalitet i lösningar för tillverkningsindustrin, infrastruktur, säkerhet och mobilitet.

V
åra teknologier gör ekosystem i städer och produktion mer uppkopplade och autonoma vilket bidrar till en skalbar och hållbar framtid.

Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har omkring 20 000 anst
ällda i 50 länder och en omsättning på cirka 3,8 miljarder EUR. Läs mer om oss på hexagon.com och följ oss på @HexagonAB.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon