Hexagon delårsrapport 1 januari - 30 juni 2019

26 juli 2019

Andra kvartalet 2019

- Nettoomsättningen ökade med 4 procent till 976,0 MEUR (936,9). Till fasta växelkurser och jämförbar struktur (organisk tillväxt) minskade nettoomsättningen med -1 procent
- Rörelseresultatet (EBIT1) ökade med 5 procent till 239,2 MEUR (228,2)
- Resultatet före skatt, exklusive engångsposter, uppgick till 232,3 MEUR (222,8)
- Periodens resultat, exklusive engångsposter, uppgick till 190,5 MEUR (182,7)
- Resultatet per aktie, exklusive engångsposter, ökade med 4 procent till 0,52 EUR (0,50)
- Det operativa kassaflödet före poster av engångskaraktär ökade med 17 procent till 189,4 MEUR (162,2)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Daniel Johansson, Investor Relations, Hexagon AB, +46 8 601 26 27, ir@hexagon.com

Denna information är sådan information som Hexagon AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 juli 2019 kl. 08:00 CET.

Hexagon är ett världsledande företag inom sensorer, mjukvara och autonoma teknologier. Vi sätter data i arbete i syfte att öka effektivitet, produktivitet och kvalitet i lösningar för tillverkningsindustrin, infrastruktur, säkerhet och mobilitet.

Våra teknologier gör ekosystem i städer och produktion mer uppkopplade och autonoma vilket bidrar till en skalbar och hållbar framtid.

Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har omkring 20 000 anställda i 50 länder och en omsättning på cirka 3,8 miljarder EUR. Läs mer om oss på hexagon.com och följ oss på @HexagonAB.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon