Hexagon annonserar effekten av en inbromsning i Kina och relaterat omstruktureringsprogram

5 juli 2019

Efter att Hexagon rapporterat god tillväxt i Kina under de senaste kvartalen har utvecklingen under juni varit mycket svagare än förväntat. Den huvudsakliga orsaken till inbromsningen är ökad geopolitisk osäkerhet rörande världshandeln, speciellt inom elektroniksegmentet inom divisionen Manufacturing Intelligence i Kina. Efterfrågan inom de övriga marknaderna och divisionerna har dock varit i linje med vad som tidigare kommunicerats.

Enligt den preliminära rapporteringen förväntas Hexagons försäljning under det andra kvartalet 2019 uppgå till cirka 975 MEUR, motsvarande organisk tillväxt om -1 procent för gruppen (valuta 2 procent, struktur 3 procent och totalt 4 procent). Den organiska tillväxten väntas uppgå till 3 procent för GES och -5 procent för IES. EBIT1 (rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär) för gruppen förväntas uppgå till cirka 237 MEUR (Kv 2 2018: 228 MEUR).

Hexagon har tagit proaktiva omstruktureringsåtgärder för att säkerställa att bolaget når sina finansiella mål år 2021. Hexagon har tagit en engångskostnad om 44 MEUR under det andra kvartalet 2019 för att reducera antalet medarbetare globalt med cirka 700 personer, vilket förväntas att resultera i årliga besparingar om 51 MEUR i slutet av 2020.

Hexagon publicerar delårsrapporten för andra kvartalet 2019 fredagen den 26 juli kl. 08:00. Som vanligt kommer rapporten presenteras av Hexagons vd och koncernchef Ola Rollén vid en telefonkonferens samma dag kl. 10:00.

För mer information, vänligen kontakta:
Daniel Johansson, Investor Relations, Hexagon AB, +46 8 601 26 27, ir@hexagon.com

Denna information är sådan information som Hexagon AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 juli 2019 kl. 08:00 CET.

Hexagon är ett världsledande företag inom sensorer, mjukvara och autonoma teknologier. Vi sätter data i arbete i syfte att öka effektivitet, produktivitet och kvalitet i lösningar för tillverkningsindustrin, infrastruktur, säkerhet och mobilitet.

Våra teknologier gör ekosystem i städer och produktion mer uppkopplade och autonoma vilket bidrar till en skalbar och hållbar framtid.

Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har omkring 20 000 anställda i 50 länder och en omsättning på omkring 3,8 miljarder EUR. Läs mer om oss på hexagon.com och följ oss på @HexagonAB.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon