Hexagon presenterar ett nytt radarsystem för varning av plötsliga ras och skred

30 maj 2019

Hexagon AB, en ledande global leverantör av digitala lösningar, presenterar IDS GeoRadar RockSpot, ett radarsystem som fyller en viktig funktion i övervakningen av naturliga och konstruerade backsluttningar. Systemet upptäcker, spårar och analyserar de minsta rörelserna från stenar, laviner och andra plötsliga grus- och jordskred.

RockSpot skapar realtidsvarningar som kan kopplas till alarm på platsen (t.ex. sirener, automatiska vägavstängningar eller andra alarmlösningar). Georefererande och registrerande händelsedata ger avancerad statistik och analys för riskbedömning och kartläggning av sårbara zoner.

“Hexagon har åtagit sig att ge kunderna möjlighet att sätta data i arbete. När det gäller RockSpot, kan de utnyttja data för att skydda arbetstagare och allmänheten mot tänkbara katastrofala incidenter i högriskområden.” säger Ola Rollén, Hexagons vd och koncernchef. “Den här intelligenta säkerhetslösningen, som är utformad för att klara alla väderförhållanden, övervakar kontinuerligt dag som natt.”

RockSpot kan identifiera stenar i rörelse upp till 2 kilometer från sluttningen, liksom laviner och andra plötsliga händelser, som grus- och jordskred upp till 4 kilometer från sluttningen. Med ett täckningsområde på 40 grader vertikalt och 80 grader horisontellt kan systemet konsekvent övervaka en hel gruvvägg eller en naturlig backsluttning i hög upplösning med en enda radarenhet. RockSpots varningar kan anpassas sektion för sektion med hjälp av avancerade algoritmer som skiljer rörelser från stenar och grus från andra rörliga objekt, såsom lastbilar, djur och människor.

För mer information, kontakta:
Daniel Johansson, Investor Relations, Hexagon AB, +46 8 601 26 27, ir@hexagon.com 
Kristin Christensen, Chief Marketing Officer, Hexagon AB, +1 404 554 0972, media@hexagon.com 

Hexagon är en global ledare inom digitala lösningar som skapar autonoma anslutna ekosystem, ett tillstånd där data sömlöst sammankopplas genom den fysiska världen till den digitala, med intelligens inbyggd i alla processer.

Hexagons industrispecifika lösningar drar nytta av domänexpertis inom sensorteknologi, mjukvara och dataorkestrering för att skapa Smart Digital Realities™ som förbättrar produktivitet och kvalitet inom tillverkning, infrastruktur, säkerhet och mobilitetsapplikationer.

Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har cirka 20 000 anställda i 50 länder och en nettoomsättning om cirka 3 800 MEUR. Läs mer på hexagon.com och följ oss @HexagonAB

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon