Hexagon förvärvar j5 International och stärker sin mjukvaruportfölj inom drift av industriella anläggningar

17 januari 2019

Hexagon AB, en global ledare inom digitala lösningar, tillkännagav idag förvärvet av j5 International, en marknadsledande utvecklare av mjukvara för verksamhetsstyrning för att säkerställa säkra, effektiva och kompatibla industriella anläggningar.

j5s lösningar används för att förbättra kommunikationen och datainsamlingen för kunder inom olja, gas, energi och andra industriella marknader som utan effektiv samordning av verksamheten riskerar att utsättas för olyckor, skador och minskad produktivitet. Den omfattande portföljen av webbaserade applikationer ersätter den svårhanterliga kombinationen av papper, kalkylblad, databaser och andra spridda manuella datainsamlingsmetoder med ett strukturerat, konfigurerbart och företagsövergripande operativsystem som hanterar loggbok, arbetsinstruktioner, inspektioner, överlämningar, incidenthantering, säkerhetsprocedurer med mera.

”Genom att addera j5 Internationals applikationer för verksamhetsstyrning stärker vi signifikant värdet av vår HxGN SDx®-portfölj som används för att skapa och hantera en digital tvilling av anläggningen där både teknisk data och dokumentation skapas, underhålls och granskas under anläggningens hela livscykel”, säger Hexagons vd och koncernchef Ola Rollén. ”Genom att kombinera våra mjukvaruportföljer har kunderna nu möjlighet att i realtid inkludera sannolikhetsbedömningar av den operationella verksamheten i sin digitala tvilling vilket är en nödvändighet för att kontinuerligt förbättra drift och underhåll av komplexa anläggningar.”

j5 International kommer att ingå i divisionen PPM. Förvärvet konsolideras från och med idag och har ingen signifikant påverkan på Hexagons resultat.

För mer information, kontakta:
Maria Luthström, Head of Investor Relations, Hexagon AB, 08-601 26 27, ir@hexagon.com 
Kristin Christensen, Chief Marketing Officer, Hexagon AB, +1 404 554 0972, media@hexagon.com 

Hexagon är en global ledare inom digitala lösningar som skapar autonoma anslutna ekosystem, ett tillstånd där data sömlöst sammankopplas genom den fysiska världen till den digitala, med intelligens inbyggd i alla processer.

Hexagons industrispecifika lösningar drar nytta av domänexpertis inom sensorteknologi, mjukvara och dataorkestrering för att skapa Smart Digital Realities™ som förbättrar produktivitet och kvalitet inom tillverkning, infrastruktur, säkerhet och mobilitetsapplikationer.

Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har cirka 20 000 anställda i 50 länder och en nettoomsättning om cirka 3 500 MEUR. Läs mer på hexagon.com och följ oss @HexagonAB

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon