Ola Rollén frikänd från alla anklagelser

Hexagons vd och koncernchef, Ola Rollén, blev idag friad av Oslo tingsrätt från norska ekobrottsmyndighetens (Økokrim) anklagelser om insiderhandel. Oslo tingsrätt avvisade alla anklagelser om insiderhandel – en upprättelse för Ola Rollén som bestämt förnekat samtliga anklagelser.

Rolléns försvarsadvokater har från första början gjort gällande att anklagelserna baserats på felaktiga tolkningar av såväl fakta som tillämplig lag. Ola Rolléns handlande var helt i linje med gällande rutiner och var inte baserad på någon insiderinformation.  

“Vi förväntade oss en friande dom från början och är självfallet nöjda med att dessa anklagelser nu avvisats av tingsrätten. Dock är det en stor besvikelse att en korrekt utvärdering av fallet inte gjordes av de relevanta norska myndigheterna i ett tidigare skede,” säger advokat Christian B. Hjort (För mer information, se pressmeddelandet som publicerats av Ola Rolléns försvarsadvokater nedan.)

“Vi agerade på grundval av grundläggande principer när vi hanterade denna svåra situation – man är oskyldig intill dess att motsatsen bevisats. I efterhand har detta bevisligen visat sig vara den rätta strategin för både Hexagon och aktieägarna, säger Gun Nilsson, styrelseordförande i Hexagon”

“Jag känner mig lättad av den friande domen vilket bekräftar vad jag och mina advokater sagt från första början; att jag inte gjort något fel. Jag känner stor tacksamhet för allt stöd jag fått från aktieägare och medarbetare under denna svåra tid. Jag är glad för att få arbeta för ett bolag som kan hantera motgångar med sådan värdighet. Jag är hängiven att fortsätta som vd för Hexagon så länge jag har styrelsens och aktieägarnas stöd,” säger Ola Rollén, Hexagons vd och koncernchef.

Nedan är det pressmeddelande som publicerats av Ola Rolléns advokater i sin helhet:

Oslo, 10 januari 2018

Oslo tingrett har i dag frifunnet Ola Rollén for Økokrims anklage om innsidehandel. Tingretten har avgjort at Rollén ikke hadde innsideinformasjon da han i oktober 2015 på vegne av investeringsselskapet Greenbridge kjøpte aksjer i det norske børsnoterte selskapet Next.

Advokatene Christian B. Hjort og Knut Bergo uttaler at Rollén hele tiden har vært sikker på at han ikke har gjort seg skyldig i noen innsidehandel. Tingrettens dom bekrefter at Økokrims tiltale mot Rollén var grunnløs og aldri skulle ha vært tatt ut. For Rollén og hans familie har denne saken vært en stor belastning. Han håper at tingrettens dom nå setter punktum for Økokrims grunnløse anklager.

För ytterligare information, vänligen kontakta advokat Christian B. Hjort, +47 91633626, cbh@hjort.no.

För ytterligare information, kontakta:

Maria Luthström, Investor Relations Manager, Hexagon AB, +46 8 601 26 27, ir@hexagon.com 
Kristin Christensen, Chief Marketing Officer, Hexagon AB, +1 404 554 0972, media@hexagon.com 

Hexagon är en ledande global leverantör av informationsteknologi som förbättrar produktivitet och kvalitet inom geospatiala och industriella företagsövergripande applikationer. 

Hexagons lösningar integrerar sensorer, mjukvara, industrikunskap och kunders arbetsflöden till intelligenta informationsekosystem som skapar beslutsunderlag. De används inom en rad viktiga industrier.  

Hexagon (Nasdaq OMX Stockholm: HEXA B) har cirka 18 000 anställda i 50 länder och en nettoomsättning om cirka 3 100 MEUR. Läs mer på hexagon.com och följ oss @HexagonAB

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon