Norska Ekobrottsmyndigheten (Økokrim) överklagar domen mot Ola Rollén

Den norska Ekobrottsmyndigheten (Økokrim) har idag meddelat sitt beslut om att överklaga den frikännande domen mot Hexagons vd och koncernchef Ola Rollén som meddelades den 10 januari 2018.

”Jag talar å styrelsens vägnar och alla som stöttat Ola genom denna påfrestande tid, att vi står enade med honom. Beslutet förändrar ingenting; Ola kommer att fortsätta som vd och koncernchef med styrelsens fulla stöd,” säger Gun Nilsson, styrelseordförande i Hexagon.

Som framgår av ett separat pressmeddelande från Ola Rolléns försvarsadvokat, Christian B. Hjort, kommer en framställan till appellationsdomstolen om avvisande av Økokrims överklagande att inlämnas inom kort, då det är uppenbart att överklagan inte kommer att medges.

Uttalandet av Rolléns försvarsadvokater, att anklagelserna baserats på felaktiga tolkningar av såväl fakta som tillämplig lag, bekräftas i den enhälliga domen som kan läsas i sin helhet här.

För ytterligare information, kontakta:
Maria Luthström, Investor Relations Manager, Hexagon AB, +46 8 601 26 27, ir@hexagon.com
Kristin Christensen, Chief Marketing Officer, Hexagon AB, +1 404 554 0972, media@hexagon.com

Hexagon är en ledande global leverantör av informationsteknologi som förbättrar produktivitet och kvalitet inom geospatiala och industriella företagsövergripande applikationer. 

Hexagons lösningar integrerar sensorer, mjukvara, industrikunskap och kunders arbetsflöden till intelligenta informationsekosystem som skapar beslutsunderlag. De används inom en rad viktiga industrier. 

Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har mer än 18 000 anställda i 50 länder och en nettoomsättning om cirka 3 100 MEUR. Läs mer på hexagon.com och följ oss @HexagonAB.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon