Økokrims överklagande medges av appellationsdomstolen

Den norska appellationsdomstolen har idag meddelat att de medger Økokrims överklagande av den frikännande domen mot Hexagons vd och koncernchef Ola Rollén som offentliggjordes den 10 januari 2018 och som kan läsas i sin helhet här.

”Jag talar å styrelsens vägnar och alla som stöttat Ola genom denna påfrestande tid, att vi står enade med honom. Beslutet förändrar ingenting; Ola kommer att fortsätta som Hexagons vd och koncernchef med styrelsens fulla stöd,” säger Gun Nilsson, Hexagons styrelseordförande.

”Økokrims överklagan av den enhälliga friande domen är grundlös. Beslutet kommer dock inte som någon överraskning då statistik visar på att 100 procent av Økokrims överklagande av insiderrelaterade fall, medges”, säger Christian B. Hjort, Ola Rolléns advokat.

För mer information, kontakta:

Maria Luthström, Investor Relations Manager, Hexagon AB, +46 8 601 26 27, ir@hexagon.com

Kristin Christensen, Chief Marketing Officer, Hexagon AB, +1 404 554 0972, media@hexagon.com

Hexagon är en ledande global leverantör av informationsteknologi som förbättrar produktivitet och kvalitet inom geospatiala och industriella företagsövergripande applikationer. 

Hexagons lösningar integrerar sensorer, mjukvara, industrikunskap och kunders arbetsflöden till intelligenta informationsekosystem som skapar beslutsunderlag. De används inom en rad viktiga industrier.  

Hexagon (Nasdaq OMX Stockholm: HEXA B) har cirka 18 000 anställda i 50 länder och en nettoomsättning om cirka 3 500 MEUR. Läs mer på hexagon.com och följ oss @HexagonAB

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon