Hexagon delårsrapport 1 januari - 30 september 2018

Tredje kvartalet 2018

- Den operationella nettoomsättningen ökade med 10 procent till 946,1 MEUR (858,1). Till fasta växelkurser och jämförbar struktur (organisk tillväxt) ökade nettoomsättningen med 8 procent.

- Rörelseresultatet (EBIT1) ökade med 13 procent till 231,8 MEUR (204,8)

- Resultatet före skatt, exklusive engångsposter, uppgick till 225,7 MEUR (199,2)

- Periodens resultat, exklusive engångsposter, uppgick till 185,1 MEUR (163,5)

- Resultat per aktie, exklusive engångsposter, ökade med 13 procent till 0,51 EUR (0,45)

- Det operativa kassaflödet minskade med -74 procent till 40,2 MEUR (152,2) tll följd av temporärt ökade investeringar

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Maria Luthström, Head of Investor Relations, Hexagon AB, +46 8 601 26 27, ir@hexagon.com

Denna information är sådan information som Hexagon AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 november 2018 kl. 08:00 CET.

Hexagon är en global ledare inom digitala lösningar som skapar autonoma anslutna ekosystem, ett tillstånd där data sömlöst sammankopplas genom den fysiska världen till den digitala, med intelligens inbyggd i alla processer.

Hexagons industrispecifika lösningar drar nytta av domänexpertis inom sensorteknologi, mjukvara och dataorkestrering för att skapa Smart Digital Realities™ som förbättrar produktivitet och kvalitet inom tillverkning, infrastruktur, säkerhet och mobilitetsapplikationer.

Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har cirka 20 000 anställda i 50 länder och en nettoomsättning om cirka 3 500 MEUR. Läs mer på hexagon.com och följ oss @HexagonAB

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon