Hexagon delårsrapport 1 januari - 30 juni 2018

Andra kvartalet 2018

- Operationella nettoomsättningen ökade med 7 procent till 936,9 MEUR (872,0). Till fasta växelkurser och med jämförbar struktur (organisk tillväxt) ökade nettoomsättningen med 9 procent

- Rörelseresultatet (EBIT1) ökade med 11 procent till 228,2 MEUR (205,3)

- Resultatet före skatt, exklusive poster av engångskaraktär, uppgick till 222,8 MEUR (200,0)

- Periodens resultat, exklusive poster av engångskaraktär, uppgick till 182,7 MEUR (164,3)

- Resultat per aktie, exklusive poster av engångskaraktär, ökade med 11 procent till 0,50 EUR (0,45)

- Det operativa kassaflödet ökade med 23 procent till 157,0 MEUR (127,6)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Maria Luthstr
öm, Investor Relations Manager, Hexagon AB, +46 8 601 26 27, ir@hexagon.com

Denna information är sådan information som Hexagon AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 juli 2018 kl. 08:00 CET.

Hexagon är en global ledare inom digitala lösningar som skapar autonoma anslutna ekosystem, ett tillstånd där data sömlöst sammankopplas genom den fysiska världen till den digitala, med intelligens inbyggd i alla processer.

Hexagons industrispecifika lösningar drar nytta av domänexpertis inom sensorteknologi, mjukvara och dataorkestrering för att skapa Smart Digital Realities™ som förbättrar produktivitet och kvalitet inom tillverkning, infrastruktur, säkerhet och mobilitetsapplikationer.

Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har cirka 19 000 anställda i 50 länder och en nettoomsättning om cirka 3 500 MEUR. Läs mer på hexagon.com och följ oss @HexagonAB

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon