Inbjudan till presentation av Hexagons bokslutskommuniké den 7 februari

Hexagon publicerar bokslutskommunikén för 2017 onsdagen den 7 februari kl 08:00. Rapporten presenteras av Hexagons vd och koncernchef Ola Rollén vid en telefonkonferens samma dag kl 10:00.

Telefonkonferensen hålls på engelska och sänds på Hexagons hemsida hexagon.com. För deltagande vänligen ring +46 (0)8 5065 3942 (SWE), +44 (0)330 336 9411 (UK) eller +1 323 794 2093 (US).

Presentationsmaterialet publiceras på Hexagons hemsida där det även går att lyssna till presentationen i efterhand.

För ytterligare information kontakta: 
Maria Luthström, Investor Relations Manager, Hexagon AB, +46 8 601 26 27, ir@hexagon.com
Kristin Christensen, Chief Marketing Officer, Hexagon AB, +1 404 554 0972, media@hexagon.com

Hexagon är en ledande global leverantör av informationsteknik som driver produktivitet och kvalitet inom geospatiala och industriella applikationer. 

Hexagons lösningar integrerar sensorer, programvara, domänkunskap och kundflöden i intelligenta informationsekosystem som levererar värdefull information. De används i ett brett spektrum av viktiga branscher.

Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har cirka 18 000 anställda i 50 länder och en nettoomsättning om cirka 3,1 miljarder Euro. Läs mer på hexagon.com och följ oss på @HexagonAB.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon