Inbjudan till presentation av Hexagons delårsrapport den 4 maj

Hexagon publicerar delårsrapporten för första kvartalet 2018 fredagen den 4 maj kl 13:00. Rapporten presenteras av Hexagons vd och koncernchef Ola Rollén vid en telefonkonferens samma dag kl 15:00.

Telefonkonferensen hålls på engelska och sänds på Hexagons hemsida hexagon.com. För deltagande vänligen ring +46 (0)8 5033 6574 (SWE), +44 (0)330 336 9105 (UK) eller +1 646 828 8193 (US).

Presentationsmaterialet publiceras på Hexagons hemsida där det även går att lyssna till presentationen i efterhand.

För ytterligare information kontakta: 
Maria Luthström, Investor Relations Manager, Hexagon AB, +46 8 601 26 27, ir@hexagon.com
Kristin Christensen, Chief Marketing Officer, Hexagon AB, +1 404 554 0972, media@hexagon.com

Hexagon är en ledande global leverantör av informationsteknologi som förbättrar produktivitet och kvalitet inom geospatiala och industriella företagsövergripande applikationer.

Hexagons lösningar integrerar sensorer, mjukvara, industrikunskap och kunders arbetsflöden till intelligenta informationsekosystem som skapar beslutsunderlag. De används inom en rad viktiga industrier.

Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har mer än 18 000 anställda i 50 länder och en nettoomsättning om cirka 3 500 MEUR. Läs mer på hexagon.com och följ oss @HexagonAB.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon