Hexagon introducerar Xalt - ett helt nytt sätt att utnyttja potentialen hos IoT-data

Hexagon AB, en global ledare inom digitala lösningar, introducerar idag Xalt, ett kraftfullt nytt ramverk som accelererar digital transformation genom att ge kunden möjligheten att fullt utnyttja data som genererats av Internet of Things (“IoT”). Målet med Xalt är att skapa autonoma uppkopplade ekosystem (Autonomous Connected Ecosystems, ACE), ett tillstånd där data sömlöst sammankopplas genom den fysiska världen till den digitala, med intelligens inbyggd i alla processer - från kärnan till periferin av kundens nätverk.

Xalt utnyttjar banbrytande teknologier för hanteringen av kritiska kopplingar till IoT; företagsövergripande integrering, molnorkestrering, datavisualisering, inbyggd mobilitet, intelligent anslutning till enheter (”edge connectivity”) och artificiell intelligens (AI) överallt. Hörnstenen i Hexagons ACE-strategi är att leverera branschspecifika lösningar som integrerar sensorer, data och programvara för att skapa smarta digitala verkligheter.

"Det företag behöver mest idag är förmodligen autonomt genererade insikter, vilket är något mycket mer än den traditionella operationella synvinkeln. Det handlar om att utnyttja stora mängder data bakom kulisserna, där anslutna enheter och maskiner tolkar vad som händer och varför och därefter handlar autonomt i enlighet med dessa insikter,” säger Ola Rollén, Hexagons vd och koncernchef. "Kunderna behöver agera utifrån hela bilden, inte bara den stora bilden – vilket är omöjligt för människan utan hjälp av AI och visualiseringsteknologier.”

"IoT-erans löfte har alltid varit de stora mängderna användbara data som genereras. Utmaningen har alltid varit vår förmåga att utnyttja dem”. Ola Rollén tillägger, ”Utöver att omvandla mer data till handlingsinriktad information, kan våra kunder även tillföra aktiv kunskap till sina ekosystem genom autonoma processer och kommunikation mellan maskiner med hjälp av Xalt. Vår vision är framförallt att använda Xalt som plattform för alla våra lösningar, vilket innebär att den kommer att bli en standard.”

Xalt bevisar Hexagons hängivelse att ständigt innovera. Genom att låta de digitala och fysiska världarna konvergera genom IT med operationella teknologier (OT), kan Xalt möjliggöra fullt utnyttjande av hela potentialen och värdet av IoT-data i en rad företag och branscher. Plattformen Xalt är robust och skalbar och ger företagen möjlighet att snabbt anpassa sig till teknikskiften och innovationer, nya affärsmodeller och förändrade marknadskrav.

För mer information se Ola Rolléns HxGN LIVE 2018 keynote, blogginlägg eller besök hexagonxalt.com

För mer information, kontakta:
Maria Luthström, Investor Relations Manager, Hexagon AB, +46 8 601 26 27, ir@hexagon.com 
Kristin Christensen, Chief Marketing Officer, Hexagon AB, +1 404 554 0972, media@hexagon.com 

Hexagon är en global ledare inom digitala lösningar som skapar autonoma anslutna ekosystem, ett tillstånd där data sömlöst sammankopplas genom den fysiska världen till den digitala, med intelligens inbyggd i alla processer.

Hexagons industrispecifika lösningar drar nytta av domänexpertis inom sensorteknologi, mjukvara och dataorkestrering för att skapa Smart Digital Realities™ som förbättrar produktivitet och kvalitet inom tillverkning, infrastruktur, säkerhet och mobilitetsapplikationer.

Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har cirka 18 000 anställda i 50 länder och en nettoomsättning om cirka 3 500 MEUR. Läs mer på hexagon.com och följ oss @HexagonAB

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon