Sammanfattning av Hexagons kapitalmarknadsdag 2018

Hexagon AB, en global ledare inom digitala lösningar, höll idag sin kapitalmarknadsdag i Las Vegas, Nevada, USA. Under kapitalmarknadsdagen presenterade vd och koncernchef Ola Rollén, tillsammans med andra medlemmar i koncernledningen, Hexagons tillväxtmöjligheter och strategi.

Ola Rollén presenterade Hexagons strategi gällande autonoma uppkopplade ekosystem (Autonomous Connected Ecosystems, ACE). Strategin syftar till att leverera industrispecifika lösningar som drar nytta av sensorteknologi och mjukvara från de olika divisionerna och dataorkestrering för att skapa en smart digital verklighet, ett tillstånd där data sömlöst sammankopplas genom den fysiska världen till den digitala, med intelligens inbyggd i alla processer.

Claudio Simao, Hexagons teknikdirektör, presenterade Xalt, det kraftfulla ramverk som ligger till grund för ACE, som ger kunden möjligheten att fullt utnyttja data som genererats av Internet of Things (“IoT”). Xalt utnyttjar banbrytande teknologier för hanteringen av kritiska kopplingar till IoT; företagsövergripande integrering, molnorkestrering, datavisualisering, inbyggd mobilitet, intelligent anslutning till enheter (”edge connectivity”) och artificiell intelligens (AI). Visionen är att använda Xalt som plattform för alla Hexagons lösningar.

Ben Maslen, Hexagons strategidirektör, presenterade förvärvsstrategin och hur den stödjer de bredare AEC-initiativen, där Hexagon sammanför teknologier för att skapa SMART X-lösningar. Fokus är att fortsätta fylla tomrum i teknologiportföljen och dra nytta av synergier inom Hexagon.

Robert Belkic, Hexagons finansdirektör, presenterade Hexagons starka finansiella position och den pågående förändringen av affärsmodellen, innehållande större andel mjukvara och lösningar. Den finansiella femårsplanen som presenterades på kapitalmarknadsdagen 2016 upprepades och det faktum att Hexagon är på rätt väg för att uppnå målen.

Presentationerna från kapitalmarknadsdagen kommer snart vara tillgängliga på hexagon.com.

För mer information, kontakta:
Maria Luthström, Investor Relations Manager, Hexagon AB, +46 8 601 26 27, ir@hexagon.com 
Kristin Christensen, Chief Marketing Officer, Hexagon AB, +1 404 554 0972, media@hexagon.com 

Hexagon är en global ledare inom digitala lösningar som skapar autonoma anslutna ekosystem, ett tillstånd där data sömlöst sammankopplas genom den fysiska världen till den digitala, med intelligens inbyggd i alla processer.

Hexagons industrispecifika lösningar drar nytta av domänexpertis inom sensorteknologi, mjukvara och dataorkestrering för att skapa Smart Digital Realities™ som förbättrar produktivitet och kvalitet inom tillverkning, infrastruktur, säkerhet och mobilitetsapplikationer.

Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har cirka 18 000 anställda i 50 länder och en nettoomsättning om cirka 3 500 MEUR. Läs mer på hexagon.com och följ oss @HexagonAB

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon