Hexagon utser ny Senior Vice President Strategic Alliances och ny divisionschef för PPM

Hexagon AB, en ledande global leverantör av informationsteknik som driver produktivitet och kvalitet inom geospatiala och industriella applikationer, tillkännager idag följande organisationsförändringar:

Gerhard Sallinger har utsetts till ny Senior Vice President Strategic Alliances för Hexagon och Mattias Stenberg har utsetts till divisionschef för PPM.

Gerhard Sallinger har tjänstgjort som divisionschef för PPM sedan 2001. I sin nya roll kommer han att leda arbetet med att stärka Hexagons allianser med strategiskt viktiga parter.

Mattias Stenberg, Hexagons Strategidirektör sedan 2013, efterträder Gerhard Sallinger som divisionschef för PPM. Mattias Stenberg har innehaft olika roller inom Hexagon sedan 2009 och har spelat en viktig roll för att stärka Hexagons strategiska inriktning.

“Med mer än 30-års tjänstgöring och engagemang för PPM är Gerhard ideal för denna roll. Han har lett PPM genom en period av fantastisk tillväxt och har varit avgörande för att utveckla starka kundrelationer,” säger Ola Rollén, VD och koncernchef, Hexagon. “Framöver kommer vi fortsatt vara fokuserade på att utnyttja PPMs etablerade teknologiledarskap för att öppna upp nya affärsmöjligheter och tillgodose de växande behov vi ser inom vår kundbas. Mattias har länge varit medlem av Hexagons koncernledning och har en bred kunskap och expertis gällande alla aspekter av Hexagons verksamheter och är den perfekta kandidaten för att accelerera PPMs expansion.” 

Organisationsförändringarna träder i kraft från och med idag.  
 
För ytterligare information, kontakta:
Maria Luthström, Investor Relations Manager, Hexagon AB, +46 8 601 26 27, ir@hexagon.com
Kristin Christensen, Chief Marketing Officer, Hexagon AB, +1 404 554 0972, media@hexagon.com

Hexagon är en ledande global leverantör av informationsteknologi som ökar produktiviteten och förbättrar kvaliteten inom geospatiala och industriella företagsövergripande applikationer. Hexagons lösningar integrerar sensorer, mjukvara, industrikunskap och kunders arbetsflöden till intelligenta informationsekosystem som skapar beslutsunderlag. De används inom en rad viktiga industrier. Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har mer än 16 000 anställda i 46 länder och en nettoomsättning om cirka 3 000 MEUR. Läs mer på hexagon.com och följ oss @HexagonAB. 

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon