Jill Smith lämnar Hexagons styrelse vid årsstämman 2017

Jill Smith har meddelat att hon inte kommer att stå till förfogande för omval till styrelsen i Hexagon AB vid årsstämman i maj 2017.

Jill Smith, som tidigare haft för avsikt att ställa upp för omval, har nyligen antagit rollen som ställföreträdande VD på Allied Minds, vilket begränsar hennes möjligheter till externa styrelseuppdrag.

Jill Smith har varit styrelseledamot i Hexagon sedan 2013.

För ytterligare information, kontakta:
Maria Luthström, Investor Relations Manager, Hexagon AB, +46 8 601 26 27, ir@hexagon.com
Kristin Christensen, Chief Marketing Officer, Hexagon AB, +1 404 554 0972, media@hexagon.com

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon