Hexagon delårsrapport 1 januari - 30 september 2017

Tredje kvartalet 2017

Den operationella nettoomsättningen ökade med 10 procent till 859,7 MEUR (779,7). Till fasta växelkurser och jämförbar struktur (organisk tillväxt) ökade nettoomsättningen med 6 procent

Rörelseresultatet (EBIT1) ökade med 15 procent till 205,9 MEUR (179,8)

Resultatet före skatt, exklusive engångsposter, uppgick till 200,3 MEUR (174,2)

Periodens resultat, exklusive engångsposter, uppgick till 164,2 MEUR (141,1)

Resultatet per aktie, exklusive engångsposter, ökade med 15 procent till 0,45 EUR (0,39)

Det operativa kassaflödet ökade med 32 procent till 152,2 MEUR (115,1)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Maria Luthström, Investor Relations Manager, Hexagon AB, +46 8 601 26 27, ir@hexagon.com

Denna information är sådan information som Hexagon AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2017 kl. 08:00 CET.

Hexagon är en ledande global leverantör av informationsteknologi som ökar produktiviteten och förbättrar kvaliteten inom geospatiala och industriella företagsövergripande applikationer.

Hexagons lösningar integrerar sensorer, mjukvara, industrikunskap och kunders arbetsflöden till intelligenta informationsekosystem som skapar beslutsunderlag. De används inom en rad viktiga industrier.

Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har cirka 18 000 anställda i 50 länder och en nettoomsättning om cirka 3 100 MEUR. Läs mer på hexagon.com och följ oss @HexagonAB.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon