Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2017

Andra kvartalet 2017

  • Den operationella nettoomsättningen ökade med 10 procent till 873,7 MEUR (795,8). Till fasta växelkurser och jämförbar struktur ökade nettoomsättningen med 3 procent
  • Rörelseresultatet (EBIT1) ökade med 11 procent till 207,8 MEUR (187,1)
  • Resultatet före skatt, exklusive engångsposter uppgick till 202,5 MEUR (182,2)
  • Resultatet efter skatt, eklusive engångsposter uppgick till 166,2 MEUR (147,6)
  • Resultatet per aktie, exklusive engångsposter ökade med 12 procent till 0,46 EUR (0,41)
  • Det operativa kassaflödet ökade med 18 procent till 127,6 MEUR (108,4)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Maria Luthström, Investor Relations Manager, Hexagon AB, +46 8 601 26 27, ir@hexagon.com

Denna information är sådan information som Hexagon AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 juli 2017 kl. 13.00 CEST.

Hexagon är en ledande global leverantör av informationsteknologi som förbättrar produktivitet och kvalitet inom geospatiala och industriella företagsövergripande applikationer. 

Hexagons lösningar integrerar sensorer, mjukvara, industrikunskap och kunders arbetsflöden till intelligenta informationsekosystem som skapar beslutsunderlag. De används inom en rad viktiga industrier.  

Hexagon (Nasdaq OMX Stockholm: HEXA B) har cirka 18 000 anställda i 50 länder och en nettoomsättning om cirka 3 100 MEUR. Läs mer på hexagon.com och följ oss @HexagonAB

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon