Hexagon slutför förvärvet av MSC Software

Hexagon AB, en ledande global leverantör av informationsteknik som driver produktivitet och kvalitet inom geospatiala och industriella applikationer, tillkännagav idag att man slutfört det tidigare kommunicerade förvärvet av MSC Software (”MSC”), en ledande leverantör av CAE-lösningar (computer-aided engineering) baserad i USA. MSCs produktportfölj inkluderar simuleringsmjukvara för virtuell utveckling av produkter och tillverkningsprocesser. Slutförandet av förvärvet var föremål för konkurrensmyndigheters godkännanden och andra sedvanliga villkor, vilka nu är godkända. 

Förvärvet stärker Hexagons förmåga att koppla samman de traditionellt separata faserna vid design och produktion genom att integrera data som genereras vid produktionsgolvet, med simuleringsdata. Detta förbättrar ytterligare kundernas förmåga att upptäcka och korrigera designbegränsningar och produktionsproblem innan tillverkning.

MSC har över 1 200 skickliga medarbetare i 20 länder. Under mer än 50 år har de byggt ett starkt varumärke inom bland annat bil-, flyg- och elektronikindustrin.

MSC blir ett helägt dotterbolag till Hexagon verksamt inom divisionen Manufacturing Intelligence. 

Nyckelfakta

  • Köpeskillingen uppgår till 834 MUSD, för skuldfritt bolag (Enterprise Value)
  • Under 2016 omsatte MSC proforma 230 MUSD med stark lönsamhet och en hög andel återkommande intäkter
  • Förvärvet kommer ytterligare stärka Hexagons strategi inom smarta uppkopplade fabriker genom att leverera företagsövergripande lösningar inom tillverkningsindustrins olika vertikaler
  • Transaktionen är fullt finansierad via bankfaciliteter och Hexagons nettoskuld till EBITDA kommer inte att överstiga målet om 2,5 gånger
  • Icke-kassapåverkande PPA justeringar (Purchase Price Allocations) om cirka 10 MEUR relaterade till nedskrivningar av överlappande teknologier kommer att påverka resultaträkningen under första kvartalet 2017 och
  • cirka 20-30 MEUR avseende justeringar för intäktsredovisning av förutbetalda intäkter (haircut) kommer att påverka resultaträkningen under 2017
  • Kassapåverkande transaktionskostnader kommer att uppgå till cirka 2 MEUR och påverkar resultaträkningen under första kvartalet 2017
  • Exklusive haircut, kommer MSC att bidra positivt till Hexagons lönsamhet från och med transaktionens genomförande

För ytterligare information, kontakta:
Maria Luthström, Investor Relations Manager, Hexagon AB, +46 8 601 26 27, ir@hexagon.com
Kristin Christensen, Chief Marketing Officer, Hexagon AB, +1 404 554 0972, media@hexagon.com

Denna information är sådan information som Hexagon AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 april 2017 kl. 08:00 CET.

Hexagon är en ledande global leverantör av informationsteknologi som förbättrar produktivitet och kvalitet inom geospatiala och industriella företagsövergripande applikationer. 

Hexagons lösningar integrerar sensorer, mjukvara, industrikunskap och kunders arbetsflöden till intelligenta informationsekosystem som skapar beslutsunderlag. De används inom en rad viktiga industrier. 

Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har cirka 17 000 anställda i 50 länder och en nettoomsättning om cirka 3 100 MEUR. Läs mer på hexagon.com och följ oss @HexagonAB.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon