Hexagon lanserar ett kostnadsbesparingsprogram

Hexagon AB, en ledande global leverantör av informationsteknik som driver produktivitet och kvalitet inom geospatiala och industriella applikationer, tillkännagav idag lanseringen av ett kostnadsbesparingsprogram under första kvartalet 2017 i syfte att ytterligare accelerera marginalförbättring.

På Hexagons kapitalmarknadsdag i december 2016 lanserades en ny finansiell plan med ett försäljningsmål om 4,6-5,1 miljarder EUR och ett mål om att nå en rörelsemarginal om 27-28% år 2021. Rörelsemarginalen kommer förbättras genom nya applikationer, högre andel mjukvaruförsäljning och genom förvärv.

Som kommunicerats under kapitalmarknadsdagen kommer Hexagon att accelerera sin lösningsorienterade strategi genom att öka sina investeringar i forskning och utveckling samt i ökade försäljningsresurser och reducera operativa kostnader som inte bidrar positivt till lönsamheten. Hexagon kommer därför lansera ett kostnadsbesparingsprogram under första kvartalet 2017 som berör hela bolaget, med fokus på att minska administrativa kostnader.

Programmet kommer att beröra cirka 480 anställda och beräknas generera besparingar om 24 MEUR under 2017 och 43 MEUR per år från och med 2018 då programmet är implementerat fullt ut. Kassaflödespåverkan för programmet uppgår till cirka -34 MEUR. Omstruktureringskostnaderna kommer att redovisas som post av engångskaraktär i första kvartalet 2017.

För ytterligare information, kontakta:

Maria Luthström, Investor Relations Manager, Hexagon AB, +46 8 601 26 27, ir@hexagon.com
Kristin Christensen, Chief Marketing Officer, Hexagon AB, +1 404 554 0972, media@hexagon.com

Denna information är sådan information som Hexagon AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 februari 2017 kl. 07:59 CET.

Hexagon är en ledande global leverantör av informationsteknologi som ökar produktiviteten och förbättrar kvaliteten inom geospatiala och industriella företagsövergripande applikationer. Hexagons lösningar integrerar sensorer, mjukvara, industrikunskap och kunders arbetsflöden till intelligenta informationsekosystem som skapar beslutsunderlag. De används inom en rad viktiga industrier. Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har mer än 16 000 anställda i 46 länder och en nettoomsättning om cirka 3 000 MEUR. Läs mer på hexagon.com och följ oss @HexagonAB. 

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon