Hexagon delårsrapport 1 januari - 31 mars 2017

2 maj 2017

Första kvartalet 2017

  • Nettoomsättningen ökade med 7 procent till 778,1 MEUR (724,2). Till fasta växelkurser och med jämförbar struktur ökade nettoomsättningen med 3 procent
  • Rörelseresultatet (EBIT1) ökade med 9 procent till 174,5 MEUR (160,5)
  • Resultatet före skatt, exklusive poster av engångskaraktär, uppgick till 169,4 MEUR (155,3)
  • Periodens resultat, exklusive poster av engångskaraktär, uppgick till 138,9 MEUR (125,8)
  • Resultatet per aktie, exklusive poster av engångskaraktär, ökade med 9 procent till 0,38 EUR (0,35)
  • Poster av engångskaraktär om -50,8 MEUR (-) består av kostnader för implementeringen av ett besparingsprogram och förvärvet av MSC
  • Det operativa kassaflödet ökade med 42 procent till 143,5 MEUR (101,1)

Händelser efter balansdagen

  • Hexagon slutförde förvärvet av MSC Software till ett pris av 834 MUSD för skuldfritt bolag och bolaget konsolideras den 26 april

För ytterligare information kontakta:
Maria Luthström, Investor Relations Manager, Hexagon AB, +46 8 601 26 27, ir@hexagon.com

Denna information är sådan information som Hexagon AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 maj 2017 kl. 13:00 CET.


Hexagon är ett globalt ledande företag inom sensorteknik, programvara och autonom teknik. Vi arbetar med data för att förbättra effektiviteten, produktiviteten, kvaliteten och säkerheten i tillämpningar inom branschen, produktionen, offentliga sektorn och mobila applikationer.

Våra tekniker skapar produktions- och personrelaterade ekosystem så att de blir mer uppkopplade och självständiga, vilket säkerställer en skalbar, hållbar framtid.

Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har cirka 24,000 anställda i50 länder och en nettoomsättning på cirka 5.2bn EUR. Läs mer på hexagon.com och följ oss på @HexagonAB.
Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon

Så frigörs kraften i autonomi

Hexagon har en djärv vision för en autonom framtid med hållbar tillväxt för affärer, industri och människor.