Hexagon publicerar årsredovisningen för 2016

Hexagons årsredovisning 2016 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida hexagon.com. Vi har för avsikt att endast distribuera årsredovisningen elektroniskt. Om du ändå önskar ett tryckt exemplar av årsredovisningen, var vänlig kontakta Hexagon på mailorderservice@hexagon.com eller ring 08-601 26 28.

Som tidigare kommunicerats hålls Hexagons årsstämma den 2 maj klockan 17:00 på City Conference Center Stockholm (Norra Latin), Drottninggatan 71 B, Stockholm. Anmälan om deltagande skall ske senast den 25 april 2016.

För ytterligare information kontakta: 
Maria Luthström, Investor Relations Manager, Hexagon AB, +46 8 601 26 27, ir@hexagon.com
Kristin Christensen, Chief Marketing Officer, Hexagon AB,
+1 404 554 0972, media@hexagon.com

Denna information är sådan information som Hexagon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 april 2017 kl. 14:00 CET.

Hexagon är en ledande global leverantör av informationsteknologi som förbättrar produktivitet och kvalitet inom geospatiala och industriella företagsövergripande applikationer. 

Hexagons lösningar integrerar sensorer, mjukvara, industrikunskap och kunders arbetsflöden till intelligenta informationsekosystem som skapar beslutsunderlag. De används inom en rad viktiga industrier.  

Hexagon (Nasdaq OMX Stockholm: HEXA B) har cirka 17 000 anställda i 50 länder och en nettoomsättning om cirka 3 100 MEUR. Läs mer på hexagon.com och följ oss @HexagonAB

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon