Hexagon tillkännager OEM-partnerskap med Smart Guided Systems

Hexagon, en ledande global leverantör av informationsteknologilösningar, har ingått ett OEM-avtal mellan divisionen Agriculture och Smart Guided Systems (“SGS”). Syftet är att tillhandahålla nyckelteknologier för noggrann styrning relaterade till applikationer som marknadsförs genom ett samarbete mellan SGS och Kubota Tractor Corporation.

Indianapolis-baserade Smart Guided Systems erbjuder precisionsstyrningssystem som använder toppmodern teknik för att förbättra effektivitet hos maskiner och fordon. Kubota Tractor Corporation, som ligger i Grapevine, Texas, marknadsför och distribuerar utrustning i USA genom sina mer än 1 100 återförsäljare. Smart Guided Systems har ett samarbete med Kubota för sina precisionsstyrningssystem som underlättar autonom styrning av vissa utvalda traktorer, gräsklippare och fordon. Detta gör det möjligt för ägare och operatörer att använda, följa och övervaka sin maskinflotta mer effektivt, vilket resulterar i besparingar eller produktivitetsvinster på upp till 20 procent.

För att tillgodose Smart Guided Systems behov kombinerade Hexagon sina kunskaper inom positioneringsintelligens, maskinstyrning och autonoma fordon med djup expertis från precisionsjordbruk.

"Vi är glada över att samarbeta med Smart Guided Systems i utvecklingen av deras teknologier för precisionsstyrning av Kubota-produkter i syfte att nå högre produktivitet,” säger Hexagons VD och koncernchef Ola Rollén. "Framgången med detta projekt visar på Hexagons förmåga att utveckla anpassade lösningar åt våra OEM-partners genom att utnyttja innovativ teknik från våra olika enheter och tillämpa våra branschkunskaper.”

"Hexagon är den perfekta partnern för den här nya produkten", säger Steve Booher, grundare och VD för Smart Guided Systems. "Kvaliteten på deras tekniska team och deras förmåga att lösa komplexa utmaningar på ett effektivt sätt gav Kubota-projektet en överlägsen produkt."

För mer information, vänligen kontakta
Maria Luthström, Investor Relations Manager, Hexagon AB, +46 8 601 26 27, ir@hexagon.com
Kristin Christensen, Chief Marketing Officer, Hexagon AB, +1 404 554 0972, media@hexagon.com

Hexagon är en ledande global leverantör av informationsteknik som driver produktivitet och kvalitet inom geospatiala och industriella applikationer. 

Hexagons lösningar integrerar sensorer, programvara, domänkunskap och kundflöden i intelligenta informationsekosystem som levererar värdefull information. De används i ett brett spektrum av viktiga branscher.

Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har cirka 18 000 anställda i 50 länder och en nettoomsättning om cirka 3,1 miljarder Euro. Läs mer på hexagon.com och följ oss på @HexagonAB.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon