Hexagon stärker sin simuleringsportfölj och autonom X-strategi med förvärvet av VIRES

Hexagon, en ledande global leverantör av lösningar inom informationsteknologi, tillkännagav idag förvärvet av VIRES, en ledande leverantör av mjukvarulösningar inom simulering som stöder utveckling, testning och validering av förarassisterad och helt autonom körteknik.

VIRES beprövade simuleringslösningar har i över 20 år varit erkända för sin robusthet, prestanda och enkelhet att bygga simuleringsmiljöer. Deras globala kunder består av bilindustrin samt framstående OEMs och leverantörer inom bilindustrin. De har även kunder inom järnvägs- och rymdindustrin samt universitet som forskar inom framtidens mobilitet.

"Förvärvet stärker vår plattform inom CAE-simulering med en lösning som bevisats inom branschen. Det stöder också vår övergripande autonoma X-vision - att leverera ett mjukvarudrivet, intelligent ekosystem som utnyttjar vår kompetens inom 3D-kartläggning och andra väsentliga sensorteknologier för att göra säkra, autonoma fordon till en verklighet”, säger Ola Rollén, Hexagons VD och koncernchef.

Företagets kärnprodukt, VIRES Virtual Test Drive (VTD), stöder ett brett utbud av verktyg och tjänster. VIRES är en av de främsta bidragsgivarna till industrikonsortierna bakom standarderna för driftskompatibilitet och är en drivande kraft inom simuleringsteknologi för bilindustrin.

VIRES konsolideras från och med idag. Förvärvet har ingen betydande påverkan på Hexagons räkenskaper.

För ytterligare information kontakta:
Maria Luthström, Investor Relations Manager, Hexagon AB, +46 8 601 26 27, ir@hexagon.com
Kristin Christensen, Chief Marketing Officer, Hexagon AB, +1 404 554 0972, media@hexagon.com

Hexagon är en ledande global leverantör av informationsteknologi som ökar produktiviteten och förbättrar kvaliteten inom geospatiala och industriella företagsövergripande applikationer.

Hexagons lösningar integrerar sensorer, mjukvara, industrikunskap och kunders arbetsflöden till intelligenta informationsekosystem som skapar beslutsunderlag. De används inom en rad viktiga industrier.

Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har cirka 18 000 anställda i 50 länder och en nettoomsättning om cirka 3 100 MEUR. Läs mer på hexagon.com och följ oss @HexagonAB.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon